Mørenot HQ
FSN Capital har inngått avtale om å investere i Mørenot Holding II AS. De lokale eierfamiliene, selskapets ledelse og styret i Mørenot, reinvesterer sammen med FSN Capital og vil fortsette å eie en andel av selskapet.
by Ole Christian Synnes, 28. februar 2018

FSN Capital har inngått avtale om å investere i Mørenot Holding II AS

De lokale eierfamiliene, selskapets ledelse og styret i Mørenot, reinvesterer sammen med FSN Capital og vil fortsette å eie en andel av selskapet.

Selskapet har vist stor fremgang de senere årene, med sterk internasjonal vekst og har etablert en global plattform godt posisjonert for videre vekst. De leverer høykvalitetsprodukter, pålitelig service og har nære relasjoner til sine kunder. Verdens behov for mat, proteiner og sunne fettsyrer er økende, drevet av befolkningsvekst, økende levestandard og endrede matvaner. Sjømat er den mest bærekraftige og effektive måten å imøtekomme denne utviklingen på. Mørenot bidrar til å møte verdens økende behov for mat gjennom vekst i produksjonen av sunn og bærekraftig mat.

Mørenot er et tradisjonsrikt og fremgangsrikt lokalt familieselskap med røtter tilbake til 1913, som har tatt en globalt ledende rolle innenfor leverandørindustrien til fiskeri og akvakultur. I 2017 hadde Mørenot en omsetning på rundt NOK 870m og selskapet har oppnådd en årlig organisk vekst på 8% siden 2009. I partnerskap med FSN Capital ønsker Mørenot og eierfamiliene å ytterligere utvikle sin allerede sterke posisjon globalt og konsolidere markedet både gjennom organisk vekst og nye oppkjøp. Som en ledende aktør i en viktig fremtidsnæring, ser Mørenot en stor mulighet for vekst basert på den verdensledende maritime kompetansen og erfaringen i selskapet sammen med de maritime klyngene langs norskekysten.

FSN Capital ønsker å samarbeide med familien om ytterligere konsolidering
"Vi har stor beundring og respekt for Mørenot og er svært imponert over det solide fundamentet ledelsen og familiene har bygget opp gjennom flere generasjoner. Med lokal forankring har de utviklet en ledende global spiller basert på kvalitetsprodukter, utmerket service og nære relasjoner til sine kunder. Vi ser frem mot å, i et nært samarbeid med eierfamiliene, videreføre disse tradisjonene og ta del i veksten og industrialiseringen av denne næringen. Vår ambisjon er å bygge videre på Mørenots ledende posisjon og støtte opp om ytterligere global vekst og konsolidering. Vi er entusiastisk over muligheten for å spille en ledende rolle i å gi verdens voksende befolkning en sunn kilde til protein på en miljømessig bærekraftig måte. ", sier Ulrik Smith, partner i FSN Capital Partners AS, investeringsrådgiver for FSN Capital V.

Knut Berge, konsernsjef i Mørenot, er fornøyd med å få med FSN som ny partner:
"På vegne av ansatte og ledelsen i Mørenot vil jeg si at vi er veldig fornøyd med å få inn FSN Capital som medeier og partner. Som en lokal familiebedrift har Mørenot etablert seg med lederposisjoner innenfor sine markeder og bygget opp en trygg og god aktør. Vi betjener kundene våre med kvalitetsprodukter og service gjennom lange relasjoner. Mørenot opererer i markeder med sterk underliggende vekst og vi er svært entusiastisk til å fortsette denne veksten og utviklingen sammen med FSN Capital", sier Knut Berge, konsernsjef i Mørenot.

Eierfamiliene beholder en andel av eierskapet og ønsker å aktivt bidra fremover:
"Eierfamiliene og styret i Mørenot er stolte over det de har skapt sammen med ledelsen og ansatte i selskapet. Selskapet har en sterk posisjon i Norge og har ekspandert i flere internasjonale markeder med stor suksess. Vi er glad over å få FSN Capital ombord som ny partner for å bidra til å videreføre dette. Vi er svært interessert i en norskledet konsolidering av næringen globalt med Mørenot i førersetet. Vi er optimistiske med tanke på fremtiden og er motivert til å fortsette vårt eierskap av Mørenot sammen med FSN Capital", sier Sveinung Flem, styreleder i Mørenot.

Transaksjonens gjennomføring er blant annet betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse. Rådgiverne til FSN Capital var: Haavind, PwC, Bain & Company, White & Case, Rambøll, JLT og Implement Consulting Group.
Mørenots rådgivere var: Saga Corporate Finance, Adviso Advokatfirma og BDO.

For spørsmål, vennligst kontakt:
Sveinung Flem, Styreformann Mørenot: 900 94510
Ulrik Smith, Partner FSN Capital: 974 15 569