Skjervøy branntomt
by May-Linn Hårvik, 19. mars 2019

Leveransen går som normalt tross storbrann på Skjervøy

Vår avdeling på Skjervøy ble hardt rammet av brann forrige uke - men vi finner gode løsninger for at våre kunder ikke skal bli berørt av dette. Mørenot Fishery forsikrer kundene om at alle leveranser vil gå tilnærmet som normalt, til tross for storbrannen på Skjervøy forrige uke.

 

I følge Roy Olsen, avdelingsleder ved Mørenot Fishery på Skjervøy, skal ikke våre kunder bli påvirket av brannen ved produksjonsanlegget.

- Produksjonsordrer er omdirigert til anleggene i Ålesund og Tromsø. Vi har tatt flere grep for å opprettholde produksjon og leveranse, sier Olsen.

Det var torsdag morgen 7.mars at Mørenot Fishery s

ine lokaler på Skjervøy brant ned til grunnen. Det var lenge utfordrende for brannmannskapene å få kontroll på situasjonen. Vindretningen var skiftende, og det var derfor frykt for spredning til nabotomten. Til tross for at brannen skjedde utenom ordinær arbeidstid, ble over 30 personer evakuert. Det ble kun materielle skader og brannårsaken er ennå ikke avklart.

- Vi ønsker å rette en stor takk til brannvesen, sivilforsvar og andre som deltok i slukkingen, for en formidabel innsats, uttaler Olsen.

Nå er altså halve arbeidsstokken sendt til Tromsø¸ for å sørge for at Mørenot sine kunder får det de skal, mens den andre halvparten er i gang med å rydde tomten og finne nye lokaler. Lokalene hvor garnmonteringen utføres ligger på andre siden av vågen, og er derfor uberørt av brannen. Noe av produksjonen og lageret er flyttet dit.

- Vi regner med å være klare innen kort tid med lokaler som gjør at vi kan produsere tilnærmet som normalt i Skjervøy sier Olsen.

Mørenot sin avdeling på Skjervøy er en del av Mørenot Fishery. Her utføres produksjon og reparasjon av trål, snurrevad, snurpenot og garn både til kyst- og havgående flåte. 

- I situasjoner som dette ser vi nytten av å være store med lokasjoner langs hele kysten. Vi kan foreta raske endringer og tilpasninger slik at kundene våre ikke blir påvirket når uforutsette ting skjer, sier Olsen.