Vår historie

I mer enn et århundre har våre nøter og liner hjulpet fiskere i jobben med å bringe mat på bordet til folk over hele verden. Vi fortsetter med å fremme et stadig mer bærekraftig havbruk med innovasjoner som våre not-roboter og havbasert oppdrettsteknologi. Vi er forankret i lokalsamfunnene, men har et globalt perspektiv. Siden vår oppstart, som en liten tilbyder av fiskeredskap i Norge, har vi vokst og ekspandert til et økende antall markeder – fra Island til Spania, Nord-Amerika, Chile og Sør-Korea. Blant verdens store fiskenøter, er snart hver tredje not laget av oss. Og med servicestasjoner langs kystene, er vi også tilstede akkurat der kundene våre trenger oss. I en tid med raske klimaendringer og befolkningsvekst, setter vi nye standarder i industrien for å bidra til bærekraftig innhøsting av sjømat.  Våre løsninger bidrar til at alt fra fangst og oppdrett av fisk skjer trygt og effektivt. Vi tilbyr ny forskning, ideer og data som gir innsikt og kontroll over tekniske prosesser. Vi utvider vår rekkevidde gjennom også å tilby løsninger innen marin seismikk. Vår historie stammer fra en nærhet til havet og respekt for hvordan millioner av mennesker er avhengig av det havet har å tilby. Det er grunnen til at vi alltid utfordrer oss selv til å gjøre stadig mer for å sikre at havene fortsetter å være en kilde til mat for fremtidige generasjoner. Mørenot skal være en drivkraft i utviklingen av en trygg og bærekraftig fiskeri- og akvakulturindustri.

Vår

Visjon

Drive utvikling av trygge løsninger for fiskeri og havbruk, slik at havet vil være en næringskilde for fremtidige generasjoner. Vår visjon er å være en leder i å drive utvikling av trygge løsninger for fiskeri og havbruk, slik at havet kan være en næringskilde for fremtidige generasjoner. I en tid med raske klimaendringer og befolkningsvekst, setter vi nye standarder i industrien for å bidra til bærekraftig produksjon av sjømat.

Vår

Misjon

Skape løsninger for bærekraftig innhøsting av sjømat Vårt hovedoppdrag er å skape løsninger for bærekraftig innhøsting av sjømat. Fra fiske til oppdrett, garanterer vår innovative tilnærming og tekniske ekspertise effektive og trygge løsninger. Vårt globale nettverk av servicestasjoner langs kystene sørger for at vi er til stede der kundene trenger oss. Kombinert med vår erfaring fra de mest utfordrende marine miljøer, gir vår tilnærming de beste løsninger til våre kunder over hele verden.