Mørenot Robotics har utviklet en autonom undervannsrobot som forhindrer groepåslag på nota gjennom kontinuerlig lavintensitets børsting. Netrobot™ X2 settes ut sammen med ren not og skal holde notveggen kontinuerlig ren og fri for groe så lenge oppdretteren måtte ønske. 


Nytt verktøy mot groe 
Netrobot™ er et nytt verktøy i røkteren sin verktøykasse og skal bidra til at fisken får enda bedre trivsel og vekst. Roboten har totalt 6 elektriske thrustere som sikrer riktig trykk mot nota ogriktig driftsmønster ned, opp og sideveis slik at hele notveggen blir børstet en eller flere ganger per døgn. Til forskjell fra en tradisjonell ROV, er det ikke behov for en operatør, ettersom roboten er autonom.

-  Dette innovasjonsprosjektet bunner ut i et tydelig ønske, fra både oss i Mørenot og våre kunder, om å kunne tilby oppdretterne et nytt og effektivt verktøy mot groe som samtidig sikrer topp fiskehelse og minimerer negative effekter på miljøet. En elektrifisert metode for å holde nota kontinuerlig fri for groe er et viktig fremskritt for fisken, miljøet og oppdretteren, sier Yngve Askeland, Head of Innovation i Mørenot Aquaculture.

Internet of things
Netrobot™ X2 er bygget med integrert tilkobling til internet for fjernstyring, overvåking og logging av driften, alt med tanke på de muligheter det gir for optimalisering av driften samt innhenting av store datamengder som kan legge til rette for økt forståelse og bedre beslutningsgrunnlag.

Det er dette innovasjonsprosjektet som nå har blitt valgt ut som en av tre finalister til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris for 2019, blant rekordmange søkere. Vinneren av Innovasjonsprisen kåres på Aqua Nor 20. august 2019.

22 enheter i drift hos kunder
Det er for tiden 22 enheter av Netrobot™ X2 ute hos oppdrettere i Norge. Det har vært et bevisst valg, fra Mørenot å holde antall enheter på et håndterlig nivå, for å sikre en god og effektiv utviklingsfase. Kundene har også blitt valgt, ut fra et ønske om å finne partnere som er villige til å legge til rette for, og aktivt bidra til, en suksessfull gjennomføring av utviklingen.

I pilotfasen har det blitt gjennomført langtidstester på oppdrettsanlegg fra Senja i nord til Hordaland i sør, sommer og vinter og i all slags vær. Samtidig kjøres det kontinuerlig testing i tank i Bodø, hvor man har kjørt en distanse på over 20 millioner meter, siden 2017, for å sikre teknisk produktstandard og driftssikkerhet.

-  Mørenot Robotics er et selskap som jobber med å utvikle og produsere anvendelige roboter for bruk i oppdrettsnæringen. Netrobot™ er et produkt som bygger på grunntanker om å (1) elektrifisere notrenhold og dermed redusere Co2 utslipp (2) alltid ha ren not for maksimal vanngjennomstrømming og minimal beiting på notveggen av rensefisken (3) eliminering av negative påvirkninger på fisken ved notspyling og (4) økt automatisering og digitalisering av notrenhold, sier Rune Rørstad, Gründer og leder i Mørenot Robotics.

Etter lengre tids utvikling er produktet nå klart for det kommersielle markedet. Foreløpig har Mørenot valgt å si nei til kunder fra både Irland, Middelhavet, Chile og Tasmania for å kunne dekke etterspørselen fra kunder i Norge. I løpet av høsten vi man også åpne opp for bestillinger fra utlandet.

- Netrobot™ startet som en gründeride fra Rune, med støtte fra Mørenot. Etter at nye investorer kom inn på eiersiden i Mørenot, ble Mørenot Robotics den første betydelige investeringen man gjorde, ut fra det potensial man så i Rune og teamet hans, grunnleggende tro på konseptet kontinuerlig ren not og Netrobot™ som teknologi for å oppnå det, sier Kristian Steinshylla, CEO i Mørenot Aquaculture.

For mer informasjon:
Kristian Steinshylla, CEO, Mørenot Aquaculture: kristian.steinshylla@morenot.no / +47 915 90 320 Yngve Askeland, Head of Innovation, Mørenot Aquaculture: yngve.askeland@morenot.no  / +47 922 87 224

Les mer om Netrobot her