SELSKAPER

Mørenot er delt i tre divisjoner, og alle selskap i gruppen ligger i en av disse divisjonene. 


Mørenot Fishery produserer alle typer redskap til fiskeribransjen, fra not av høy kvalitet til pålitelig trål. Vi er tilstede i alle store fiskerimarked og forstår hvilke utfordringer du står overfor. I tillegg til å levere utstyr, er vi tilstede langs hele kysten, slik at hjelp og god service aldri er langt unna. 

Mørenot Aquaculture er en pådriver for den teknologiske utviklingen i oppdrettsnæringen. Vår lange erfaring gjør oss til en trygg og pålitelig samarbeidspartner for bedrifter i bransjen, både når det gjelder produkter, forskning, rådgivning og service. Vår innovative tilnærming og smarte løsninger sørger for god fiskehelse, samtidig som de bidrar til å styrke din bedrift.  

Mørenot Offshore utvikler spesial tilpassede tau-løsninger til den globale seismikkflåten, og har vært en foretrukken leverandør til denne industrien i flere tiår. Vi har full fokus på at våre løsninger skal bedre operasjonene og redusere forbruk av drivstoff.

Vår filosofi er å alltid levere innovative produkt som representerer økt verdi.