Sourcing Manager WEB

Group Sourcing Manager

Øverste ansvarlig for konsernets sourcing aktivitet

Oppgaver og ansvarsområder

 • Øverst ansvarlig for en global sourcing organisasjon i Mørenot-konsernet
 • Øverste ansvarlig for konsernets sourcing – aktivitet, på tvers av alle avdelinger og selskaper i konsernet
 • Lede og utvikle konsernets sourcing-aktiviteter og eie alle prosesser knyttet til dette
 • Ansvar for å kontinuerlig jobbe med å optimalisere konsernet innen sourcing (evaluering og valg av hovedleverandører, leverandøroppfølging, innkjøpsvolumer, betingelser m.m.) gjennom bl.a.
  • Ha en tett dialog med nøkkelpersoner innenfor alle våre divisjoner for å identifisere krav og avdekke potensiale for sourcing av produkter og tjenester
  • Søke og finne de beste kildene for forsyning av konsernets strategiske innsatsvarer
  • Forhandle og inngå gode og bærekraftige leverandøravtaler
  • Sikre at konsernets leverandører opererer innenfor konsernets etiske retningslinjer.
  • Løpende oppfølging av våre leverandører
  • Kontinuerlig fokus på kostnadskontroll og kostnadsforbedringer

Egenskaper

 • Gode relasjonsegenskaper
 • Kremmerånd og alltid på jakt etter muligheter
 • Strategisk, med gode forhandlingsevner
 • Tydelig, kritisk og målrettet.

Utdannelse og erfaring

Vi søker primært etter personer med erfaring fra sourcing, forhandlinger og innkjøp, helst også på et strategisk nivå. Du må gjerne også ha relevant høyere utdannelse innen innkjøp, logistikk eller supply chain.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt COO Nils Erik Bjørkedal, tlf 905 77 727.

Søknad med CV sendes lars.kaggerud@morenot.no innen 19.mai 2019.