Business Controllers

Økonomisk analyse og beslutningsstøtte for konsernets divisjoner


Oppgaver og ansvarsområder

 • Økonomisk analyse og beslutningsstøtte for konsernets divisjoner og forretningsområder
 • Delta i strategiprosesser og prosjektarbeid
 • Utviklingsarbeid, rapportering og oppfølging av relevante KPI'er
 • Støtte virksomheten med korrekt styringsinformasjon inkludert effektivisering av rapporteringsprosesser
 • Bistå i å videreutvikle og implementere konsernets IT-systemer, herunder budsjett-, prognose- og rapporteringsverktøy

Egenskaper

 • Sterk kommersiell forretningsforståelse og forstår de økonomiske driverne i konsernet
 • God forståelse innen virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering
 • Superbruker i Excel og generelt høy IT-kompetanse og interesse for IT, herunder BI-verktøy. 
 • God regnskapsforståelse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Gode analytiske egenskaper og resonneringsevne
 • Opptatt av å bidra i et team som deler kunnskap og spiller hverandre gode

Utdannelse og erfaring

Vi søker fortrinnsvis personer med relevant erfaring fra selskaper med internasjonal aktivitet, men nyutdannede med Master grad vil også bli vurdert. 

Høres dette interessant ut, ta gjerne kontakt med vår CFO, Hans Fredrik Furstrand, tlf 932 58 938

Søknad med CV sendes til lars.kaggerud@morenot.no innen 19.mai 2019.