MØRENOT GROUP

Mørenot har vært leverandør av teknisk utstyr til den marine næringen i 70 år. I dag er vi en ledende global utvikler og produsent av utstyr til fiskeri-, havbruk- og offshorenæringen. Vi er en pådriver for den teknologiske utviklingen i bransjen, og bidrar i mange viktige utviklingsprosjekt. 

Vi har opparbeidet oss solid erfaring, og knyttet til oss sterk kompetanse som gjør oss rustet til å kunne produsere de mest effektive og miljøvennlige løsningene på markedet.