TRÅL

Da Mørenot startet trålproduksjonen tidlig på 1970-tallet, hadde vi fordelen av å være nær en stor del av trålerflåten. Alle kjente alle, og vi ble involvert i fiskernes hverdag i en slik grad at vi fikk være med på å utvikle fisket. I bytte fikk vi drivkraften til egen utvikling.

Injector er verdens mest innovative tråldører, basert på aeronautisk vitenskap og hydrodynamisk design.