Nils Erik Bjørkedal går inn i en ny rolle som driftsdirektør (COO) og Hans Fredrik Furstrand er tilsatt som ny finansdirektør (CFO). Endringene skjer som del av en ambisiøs vekstplan for Mørenot, som strekker seg over de neste fem årene.  

Styret i Mørenot er tilfreds med at Arne Birkeland, Hans Fredrik Furstrand og Nils Erik Bjørkedal har takket ja til de respektive posisjonene. Birkeland kommer senest fra stillingen som CEO i Westcon-konsernet. Han har bred erfaring innen global vekst, endrings- og effektiviseringsprosesser og er en energisk leder. Hans Fredrik Furstrand kommer fra stillingen som CFO i Optimar og er en erfaren bransjemann – ikke bare innenfor shipping og fisk, men også med etablering av profesjonelle, globale finans- og rapporteringsstrukturer. Nils Erik Bjørkedal representerer en god kontinuitet og vil med sin brede erfaring innen finans, it, prosesser og logistikk fra ulike selskaper, styrke Mørenot´s fokus på effektiv drift – blant annet innenfor implementering av strategier, innkjøp og integrasjon.

Akvakultur- og fiskeribransjen er inne i en rivende global utvikling og blir stadig mer profesjonalisert og kompleks. Styret i Mørenot ser ingen grunn til at Mørenot ikke skal kunne ta en ledende posisjon på leverandørsiden. Endringene som nå skjer gjøres for å sikre at selskapet skal være i stand til å realisere sine vekstplaner, sørge for kontinuitet i Mørenot´s internasjonale ekspansjon og for å trygge arbeidsplasser. Ambisjonen er at Mørenot skal ta en ledende rolle innen produktutvikling, konsolidering, effektivisering og ytterligere profesjonalisering av egen industri. Mørenot skal også være i førersetet hva gjelder ESG (Environment, Social, Governance), på norsk ofte kalt bærekraftige investeringer. 

Arne Birkeland tiltrer som konsernsjef 1. november 2018.

Asbjørn Reinkind er valgt inn som nytt styremedlem i Mørenot. Reinkind er i dag uavhengig konsulent og styremedlem, og har bred erfaring fra sin tid som CEO i Hydro Seafood og som styremedlem i Biomar, Grieg Seafood, Midt Norsk Havbruk og Domstein.