I fjor ble vårt anlegg på Skjervøy i Troms rammet av brann og bygget ble totalskadd.

Vi måtte snu oss om i en fei og finne alternative løsninger for at alle leveranser skulle gå som normalt. Og det har vi klart ved å blant annet å omdirigere produksjonsordrer til anleggene i Ålesund og Tromsø. Dette har medført at våre ansatte har måttet jobbe under vanskelige forhold, men det har de også gjort med glans - så tusen takk til gjengen på Skjervøy for formidabel innsats! 

Vårt nye anlegg som blir ca 1 500 m2 blir bygget i et nytt industriområde på motsatt side av vågen for det gamle anlegget. Her ligger også lagerbygget vårt hvor vi (i denne perioden) har normal produksjon. Nybygget skal romme blant annet bøteri, butikk, kontor, og lager, og skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2020. Dette blir et topp moderne anlegg og sannsynligvis det flotteste bøteriet i Nord-Norge!

-Det har vært et spesielt år for oss, og nå gleder vi oss veldig til å få gå på jobb som normalt igjen - i nytt bygg, sier Rune Arild fra sitt hjemmekontor på Skjervøy.  

Mørenot på Skjervøy: 

Mørenot sin avdeling på Skjervøy er en del av Mørenot Fishery. Her utføres produksjon og reparasjon av trål, snurrevad, snurpenot og garn både til kyst- og havgående flåte. Torgeir Johnsen er konstituert avdelingsleder på Skjervøy hvor de er 12 ansatte. 

Nykaia_tomta_bred.jpg

Her på denne tomta på motsatt side av vågen for det gamle anlegget kommer det nye anlegget.