2019 har vært en særdeles god pelagisk sesong, og det er vi stolte av å ha vært en del av! En stor del av den norske ringnotflåten fisker med snurpenot fra Mørenot. Dette er nøter som bidrar til stor fangst og som holder i år etter år. Etter denne sesongen forteller våre kunder om mange drømme-kast, som betyr en fangst på over 600 tonn i ett kast.


Når ei not går inn i sin 9. pelagiske sesong og fangster slike volum, og fremdeles er bunn solid; da kan du være trygg på at ei not med notlin fra Mørenot holder på fangsten, i år etter år.

Vi er i stadig utvikling og nå blir vårt notlin enda bedre.

For neste sesong tar vi i bruk nytt filament som holder samme bruddstyrke og krymper

minimalt. Det nye notlinet har bedre beskyttelse mot UV stråling, som gir enda lenger holdbarhet; Bruddstyrken holder seg høyere over tid, tråden holder seg smidigere og mer elastisk, og man vil dermed få bedre vanngjennomstrømning i nota, også etter flere sesonger.

Notlinet blir fremstilt ved vårt anlegg i Kina, med grundig kvalitetskontroll av våre norske fagfolk. Maskinparken har vært igjennom total overh
aling i 2019, og går for full produksjon.

 

Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med oss: 

Rune og Lasse - Nytt filament.JPG