LINE, GARN OG TEINER

Erfaring viser at svivelliner øker fiskeligheten med 20 - 40 %, avhengig av bruksforholdene. Vi leverer svivelliner fra 3.5 mm til 12 mm. Mellom disse ytterpunktene tilpasser vi i større og mindre grad liner til hver enkelt båt og det fisket som drives.

 

Garnfiskere har alltid hatt et godt forhold og god dialog til oss på Mørenot. Vi leverer garn til de store sesongfiskeriene i tillegg til de mindre fiskeriene som foregår langs kysten. Normalt så lagerfører vi 7-800 garnvarianter og kan leverer på kort varsel, dit du vil.

Vi har i de senere årene jobbet aktivt med utviklingen av gode teiner, og leverer i dag effektive teiner for kongekrabbe, taskekrabbe og snøkrabbe.