Sammen forvalter vi et stort ansvar

Både leverandører og aktører i oppdrettsnæringa har et stort ansvar for å bidra til å skape en bærekraftig oppdrettsnæring. Derfor er det viktig at vi tar gode og gjennomtenkte valg i hvert eneste steg av prosessen.

I Mørenot Aquaculture er vi opptatt av å finne de mest bærekraftige produksjonsmetodene og energikildene, samtidig som vi ønsker å legge til rette for at oppdrettere over hele verden kan benytte seg av de ressursene de har tilgjengelig på en god måte.

Hvalpsund-ringen er et av våre bidrag til en mer bærekraftig næring. 

Hvordan bidrar Hvalpsund-ringen til en mer bærekraftig næring?

Hvalpsund-ringen bidrar til en mer bærekraftig oppdrettsnæring på flere måter. Først og fremst ved å muliggjøre bruk av eksponerte lokaliteter. For at det skal være mulig må oppdrettsanleggene ha mulighet til å spesialtilpasse sitt utstyr til forholdene. Med Hvalpsund-ringen får du en rekke muligheter til å tilpasse flytekragen til dine behov.

For det andre jobber vi i Mørenot Aquaculture for å opprette en sirkulær livssyklus for våre flytekrager. Derfor gjenbruker vi blant annet materialer fra gamle produkter i produksjonen av nye.

Til slutt ønsker vi å trekke frem bruken av grønn energi og lokal produksjon. Når det er mulig velger vi alltid leverandører som bruker grønn energi i sin produksjon. Vi har i tillegg et mål om å flytte all produksjon av produkter til Skandinavia. Her har vi allerede kommet et godt stykke på vei ettersom all klammeproduksjon allerede finner sted i Danmark eller i Sverige.

Kontakt vårt salgsteam

Se alle kontakter

Våre selgere er spesialister på teknisk utstyr til oppdrettsanlegg. Ta gjerne kontakt, hvis du vil vite mer om hva Mørenot Aquaculture kan bidra med.

Casper Guldberg Petersen

Head of Cages aquaculture, Mørenot Denmark

Erling Sivertsen

Sales manager cages, Norway

Tor Andre Kandal

Sales manager, mid- / south of Norway

Stig Reite

Sales manager, north of Norway

Torben Henriksen

Sales Manager aquaculture, Mørenot Denmark