SERVICE

Vasking, testing, reparasjon og impregnering - på et sted nær deg

Vi vet at servicebehov kan oppstå uten forvarsel. Derfor har vi full dekning langs norskekysten hvor våre servicestasjoner tilbyr rask og profesjonell notservice. I tillegg har vi stasjoner i Spania, Skottland, Shetland og Canada. Alle nøter som kommer til våre servicestasjoner testes og utstyres med servicerapport. Vår internettbaserte notlogg dokumenterer notas tilstand gjennom hele livsløpet. 

Alle våre servicestasjoner har miljøfokus og er utstyrt med utslippshindrende renseteknologi. 

 

Alle servicestasjonene tilbyr:

  • Vask og desinfisering
  • Reparasjon
  • Impregnering/coating 
  • Produksjon og reparasjon av avlusningspresenninger og lusekjørt