NetRobot

Rein not - frisk fisk!

NETROBOT HOLDER OPPDRETTSNOTA REIN FOR GROE OG FORURENSING

 

Den er stillegående og jobber kontinuerlig, slik at groe ikke får etablert seg på nota. Børstingen er en skånsom prosess både for nota og fisken.

 

Fisken viser ikke tegn til stress med en NetRobot i arbeid. På denne måten unngår man reduksjon i fôropptak, slik at fisken opprettholder sin sunne vekst.


1080x1080 utsnitt Netrobot

 

 

 

FRISKERE FISK OG ØKT TILVEKST

DESIGNET FOR Å BØRSTE ALLE TYPER NOT

 

For å sikre at NetRobot jobber optimalt, må den ha daglig tilsyn. Dette vil bidra til at nota holdes kontinuerlig rein, og til friskere fisk.

 

Vi har testet NetRobot på mange anlegg – med ulike typer nøter. Erfaringene våre er at vi må tilpasse kraften på robotens horisontale og vertikale thrustere, for å oppnå optimal effekt på den enkelte nota.


GROE-TYPER

 

Groe på not er litt som naturen ellers - det spirer om våren og gror om sommeren og utover høsten. Varmere sjø betyr mer groe og notspyling må ofte gjennomføres hver 14. dag.

 

Notspyling fører til mye løs groe inne i nota - og det påvirker fisken. Hyppig notspyling øker også risiko for slitasje og skader på nota.

 

NetRobot børster nota 24/7 og hindrer groen i å sette seg - prinsippet er det samme som for en robotisert gressklipper. Du finner mye interessant om groe på Groeboken

netrobot_groe_1
netrobot_groe_2
netrobot_groe_3
netrobot_groe_4
netrobot_groe_5
netrobot_groe_6

 

 

NETROBOT

Teknisk informasjon

TEKNISK INFO

 

 • 15 kg
 • 25 meter kabel
 • 350 watt/t
 • 75 x 75 x 15 cm
 • Børster på innsiden
 • Skrog i PE-plast

OPPSTART

 

 1. Sjekk at NetRobot og kabel er hel og uten skader
 2. Sjekk at det er strøm på koblingsboksen
 3. Fest kabelen til håndlista ved koblingsboksen. Dette blir utgangspunktet for NetRobot.
 4. Sett NetRobot i sjøen på innsiden av nota og hold den på plass med kabelen.
 5. Sett i støpsel og sikre. Når NetRobot starter kan du slippe kabelen.
 6. Kontroller at NetRobot går normalt og med passende hastighet.

FEILSØKING

 

 1. Koble fra støpsel slik at NetRobot er strømløs
 2. Sjekk at NetRobot ikke sitter fast
 3. Ta NetRobot opp på gangbanen. Sjekk om det er fremmedlegemer i thrusterne - fremmedlegemer fjernes forsiktig
 4. Sjekk at det er strøm på koblingsboksen
 5. Følg deretter punktene 1-6 i prosedyre for OPPSTART
 6. Hvis NetRobot fortsatt ikke starter: Ta kontakt med kundeservice hos Mørenot Robotics.

 

 

"SOM GRÜNDERE OG UTVIKLERE AV NETROBOT GIR DET Å VÆRE EN DEL AV MØRENOT ROM FOR UTVIKLING"

 

Mørenot Robotics holder til i Bodø og ble en del av Mørenot gruppen i 2018. NetRobot gjør at vi kan tilby våre kunder komplette notløsninger som reduserer totalkostnaden, bidrar til mer effektiv oppdrett og bedre fiskehelse.

Mørenot har vært leverandør av teknisk utstyr til den marine næringen i 70 år. I dag er vi en ledende, global utvikler og produsent av utstyr til fiskeri-, havbruks- og offshorenæringen. Vi er en pådriver for den teknologiske utviklingen i bransjen, og bidrar i mange viktige utviklingsprosjekt.

Vi er til stede langs kysten hvor oppdrettsnæringen står sterkt - og er aldri langt unna.

TA KONTAKT MED VÅR SALGSAVDELING FOR MER INFORMASJON 

 

 

 

Kenneth

Kenneth Brandal

Salgsdirektør

 

kenneth.brandal@morenot.no

+47 901 96 840

 

Lars-Jan

Lars Jan Thorsen

Salgsleder Midt og Sør

 

lars.jan.thorsen@morenot.no

+47 413 12 150

 

 

 

Tor-Andre

Tor Andre Kandal

Salgsleder Midt og Sør

 

tor.andre.kandal@morenot.no

+47 413 07 210

Stig

Stig Reite

Salgsleder Nord

 

stig.reite@morenot.no

+47 970 21 032