KONSULENTTJENESTER FOR HAVBRUK

Mørenot Aquaculture utarbeider design, beregninger og tekniske løsninger for våre kunder og til internt bruk.  

 

Gjennom vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS leverer vi tekniske tjenester til oppdrettsselskaper i Norge og internasjonalt. Våre ansatte har en variert bakgrunn med både teoretisk ingeniørutdannelse og praktisk erfaring fra oppdrettsindustrien. Dette gjør at vi har stor innsikt i næringens utfordringer samt evne og vilje til å finne de beste løsningene når vi prosjekterer og analyserer flytende oppdrettsanlegg.

Utlysning av utviklingskonsesjoner har blitt en driver for utvikling av ny teknologi i havbruksnæringen. Aqua Knowledge deltar aktivt i flere prosjekter som er et direkte resultat av denne ordningen.

Våre tjenester

TEKNISKE ANALYSER
• Akkrediterte fortøyningsanalyser for alle typer anlegg og flåter
• Prosjektering og dimensjonering av komponenter
• Vurdering av brukte komponenter for videre godkjenning / forlengelse av levetid
• Tekniske analyser av oppdrettsposer i dimensjonsklasse 0

DATABASER
Komponentdatabase Aquacom for drift og vedlikehold av alt teknisk utstyr på en oppdrettslokalitet. Ivaretar alle krav i NYTEK-forskriften knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold.

LOKALITETSPLANLEGGING
Planlegging av nye lokaliteter og komplette lokalitetssøknader i samarbeid med kunde.

FOU PROSJEKTER
Aqua Knowledge bidrar i flere viktige FoU prosjekter som vil føre til en sikrere og mer bærekraftig oppdrettsnæring.

Les mer om Aqua Knowledge