DATABASER

Aquacom gir full oversikt og kontroll over alt teknisk utstyr som inngår i oppdrettsselskapets virksomhet.

Teknisk drift, sertifisering, vedlikehold og ressursplanlegging er fullintegrert i Aquacom familien som består av modulene; offshore, onshore, vessels og planner. Modulene kan benyttes som uavhengige moduler eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

 

Logg inn Aquacom

Logg inn Notlogg

 

Vil du vite mer om Aquacom