Sammen skal Mørenot og Hvalpsund Net levere enda bedre produkter

- Gjennom hardt arbeid og solid dedikasjon over lang tid, er Hvalpsund Net bygget opp til en fremdragende bedrift med sterke relasjoner til sine kunder, og en trygg og god arbeidsplass for de ansatte. Mørenot leverer løsninger for bærekraftig innhøsting av sjømat, og sammen vil vi kunne bidra til en mer offensiv og konkurransedyktig satsing i alle markeder, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot, i pressemeldingen.

Har vokst jevnt

Hvalpsund Net, som leverer utstyr og tjenester til kunder innen fiskeri og havbruk, har vokst jevnt og trutt over mange år basert på utvikling av nye og innovative produkter og tett og nær oppfølging av sine kunder.

- Selskapene har unike styrker og muligheter som nå i enda større grad vil bli utnyttet. Vi skal fortsette å videreutvikle den posisjonen Hvalpsund har bygget opp på plastmerder, nøter og fiskeredskap gjennom å investere i videre produktutvikling på tvers av produktporteføljen. Samtidig skal vi fortsette med levering av enkeltprodukter hver for seg, men også i enkelte markeder utvikle felles komplette og integrerte merdløsninger, sier Birkeland.

Store ambisjoner

Investeringsfondet FSN Capital kjøpte seg i fjor inn i Mørenot for å, sammen med de lokale gründerfamiliene, ytterligere utvikle konsernets allerede sterke posisjon innen havbruk og fiskeri. Oppkjøpet av Hvalpsund er den fjerde gangen FSN og de andre eierne har investert ytterligere kapital for å vokse og videreutvikle Mørenot, med ambisjon om å bygge en global ledende leverandør til både fiskeri og akvakultur.

- Kjøpet av Hvalpsund er svært spennende og gir mange nye muligheter til ytterligere vekst og vi applauderer Mørenot for sin offensive vekststrategi. Hvalpsund og deres ansatte er et fantastisk tilskudd til Mørenot. Sammen vil selskapene fortsette å støtte kunder i sjømatnæringen, skape en trygg og god arbeidsplass for alle ansatte og være en viktig bidragsyter til lokalsamfunnene, sier Ola Kvalheim, Investment Manager i FSN Capital.

Startet som lærling

Peter Poulsen, som begynte som lærling i selskapet i 1966 og som overtok som administrerende direktør i 1974, har sammen med sin familie vært hovedaksjonær i Hvalpsund Net siden 1974. Alle de tidligere eierne i Hvalpsund vil reinvestere en vesentlig andel av oppgjøret i Mørenot og forbli aktive i den videre utviklingen av selskapene i felleskap.

Kvalheim berømmer Poulsen-familien for jobben de har gjort med å utvikle et fantastisk selskap, ønsker alle de tidligere eierne velkommen som både aksjonærer og kollegaer i Mørenot og ser frem mot et fremtidig partnerskap sammen.

Både ansatte, ledelsen og eierne i Hvalpsund Net er i følge pressemeldingen fornøyde med å få inn Mørenot som eier og partner.

- Hvalpsund Net og Mørenot passer veldig godt sammen og vil styrke oss i jobben med å utvikle virksomheten og organisasjonen til det beste for ansatte og kunder. Det var viktig for oss å få inn en  aktør som delte våre verdier og visjoner og ønsket å satse videre, sier Peter Poulsen, administrerende direktør i Hvalpsund Net. Han mener det at den nye eieren gir mange spennende muligheter til å videreutvikle organisasjonen.


For ytterligere informasjon: 

Arne Birkeland, CEO of Mørenot: arne.birkeland@morenot.no / +47 977 15 013

 

Om Hvalpsund Net: 

• Leverandør av utstyrt til oppdretts- og fiskerinæringen, til kunder i mer enn 10 land
• Leverer plast merder, not og annet utstyr til oppdrettsnæringen, samt not, lineutstyr, teiner og annet utstyr til fiskerinæringen
• Grunnlagt i 1934
• Har ca 90 ansatte i Danmark, Polen og Norge

Hvalpsund folk.jpg

Representanter fra Hvalpsund Net og Mørenot ved overtakelsen i August 2019