IMG_1313
by May-Linn Hårvik, 3. mars 2018

Jan Eskil Hollen er ny daglig leder for Mørenot Aquaculture

Hans ambisjon er å ta selskapet til topps innen havbruk.

Jan Eskil Hollen erstattet Bente Lund Jacobsen i stillingen som daglig leder, og har siden midten av februar jobbet parallelt med Jacobsen, før hun sluttet og begynte som administrerende direktør i Næringsforeningen i Ålesund.

Skal få bedrifter til å vokse

Hollen har gjennom tiden opparbeidet seg en bred ledererfaring og god forretningsforståelse fra noen av Norges fremste merkevarebedrifter. Det som kjennetegner gode merkevarebedrifter påpeker han er at de forstår kundebehovet.

– Dette er en viktig læring som jeg nå tar med meg inn i oppdrettsbransjen. I bunn er jeg utdannet økonom, så har jeg en Mastergrad fra “Stratclyde Business School” i Glasgow. Etter utdanningen min begynte jeg i Orkla der jeg fikk ulike lederstillinger innenfor marketing og forretningsutvikling. Etter 10 år i Orkla, hadde jeg ansvaret for eksportvirsomheten til Lilleborg både for B2C og B2B. De siste fem årene har jeg vært i Stokke AS som har utviklet seg fra en tradisjonell møbelbedrift, til totalt å endre strategi og bli omtalt som babyindustriens svar på Mercedez Benz eller Apple, summerer han. 

– Jeg har fokusert på produkt porteføljestyring og differensierings strategier. Enkelt forklart så har jeg jobbet med å få bedrifter til å vokse, forklarer han. 

Klart fokus

Etter at Mørenot ble oppkjøpt av FSN Capital tidligere i år, er selskapets målsetning klar. 

– Vi skal bli en global utstyrsleverandør til oppdrett, fiskeri og segmenter innenfor offshore-bransjen. Vekst vil da komme organisk, gjennom oppkjøp og strategiske allianser. Målet er børsnotering. Min jobb er da å være en lagbygger til å bli en enda sterkere organisasjon. Det tror jeg gjøres best ved å være tydelig på retning og ha et klart fokus.

Selv om målet er å bli global, påpeker Hollen at det fortsatt vil gi ansvar lokalt.

– Det er fortsatt Harder i Hammerfest, Odd på Øksningan, Robert på Vevang, Normann på Radøy eller Øyvind på Karmsund som er best egnet til å serve kundene der de er, sier han.   

Hollen påpeker at det naturlig nok også vil komme endringer etter oppkjøpet av Mørenot konsernet av FSN Capital. I tillegg har vi kjøpt opp en rekke datterselskap langs hele kysten, samt i Spania, Skottland, Shetland, Canada, Kina, Litauen, Island og USA.

Hollen vil også gå inn som styreformann for alle selskapene som er definert under divisjon Aquaculture. Det er syv selskaper i Norge og fire datterselskaper i utlandet.