I Mørenot sin strategi er bærekraft et sentralt og viktig tema. Ett av tiltakene for å nå våre bærekraftsmål er å redusere fotavtrykket gjennom å gå fra fossilt brennstoff til fornybar energi.

Service av oppdrettsnot omfatter i all hovedsak vask, reparasjon og impregnering. Etter impregnering skal nota tørkes for at den skal være best mulig beskyttet mot groe, og for å bevare fibrene i nota. Denne tørkeprosessen er svært energikrevende. Tidligere har dette blitt utført ved hjelp av diesel og gass som energikilde.

Vi har over flere år hatt fokus på å endre energikilde fra fossilt til fornybar energi. Når våre servicestasjoner på Karmsund og i Steigen nå har fått installert nye tørkeanlegg, har alle våre 7 servicestasjoner i Norge tørketeknologi basert på varmegjenvinnings anlegg.

Dersom vi sammenligner den nye energikilden med diesel og gass, har vi redusert våre co2 utslipp med 2800 tonn per år. Dette tilsvarer utslipp fra 560 dieselbiler per år (forutsatt en kjørelengde på 30 000km i året).

-Dette har vært en trend vi har jobbet med å snu i lang tid, og vi er veldig fornøyde med at vi nå ser gevinsten av den innsatsen vi har lagt ned, sier Kenneth Larsen som er Head of Service for Mørenot Aquaculture.

Hans Jørgen Hjelle som er Head of Sales er veldig positiv til slike tiltak. -Dette er et av flere områder hvor bærekraft står sentralt i vår daglige drift og produktutvikling. Det er veldig motiverende å se konkrete resultater av det arbeidet som blir gjort og vi vil komme til å se mange slike tiltak i tiden som kommer, sier han. 

baerekraftig_losning.png


Mørenot Aquaculture sitt servicetilbud

Vi er til stede der oppdretterne er, og har full dekning med 8 servicestasjoner langs norskekysten hvor vi tilbyr rask og profesjonell service for oppdrettsnæringa. Alle våre stasjoner har god tilkomst og god lagringskapasitet. Ta gjerne kontakt med våre fagfolk på din stasjon. Du finner dem her. 

Ny tørke Steigen_3.jpg

Slik ser de nye tørkeanleggene ut. Her fra Mørenot sin
avdeling på Karmsund.