Stig Reite er salgsleder for Nord-Norge i Mørenot Aquaculture og vår har god kjennskap til systemet. Han har erfaring fra både fiskeri- og oljenæringa og er godt kjent med utfordringene oppdrettere opplever i dag samt behovene for god HMS og sikkerhet på merdkanten.

Mørenot Aquaculture_Forberedelser Flexilink.jpg

Jernvarefritt fortøyningssystem

Flexilink er et jernvarefritt fortøyningssystem basert på fiberstropper. Dette er en innovativ løsning sammenlignet med andre, mer tradisjonelle fortøyningsløsninger på markedet. Mørenot har patent og er eneste leverandør av Flexilink.

kontakt_salgsavdeling.png

Jernvarefrie løsninger reduserer faren for skade på nota dersom en komponent skulle gi etter. Fiberstroppene vi bruker i Flexilink er fleksible og bevegelige. Dermed er komponentene mindre utsatt for mekanisk slitasje, i tillegg til at konsekvensene dersom en komponent skulle gi etter er mindre alvorlige, forteller Stig.

Siden 2012 har Mørenot levert over 300 installasjoner til oppdrettsanlegg i Norge, Canada og Skottland. Installasjonene har vært vellykkede og driftslederne er fornøyde med resultatet.

Marginalt høyere investeringskostnad, mindre vedlikehold

På tross av en høyere investeringskostnad har Flexilink vist seg å være en lønnsom løsning for opprettsnæringa.

Flexilink har en litt høyere investeringskostnad enn tradisjonelle fortøyningssystemer. Det skyldes blant annet synketauene vi bruker for å hindre oppdrift. Jeg vil estimere at investeringskostnaden er omtrent 2% dyrere enn ved et tradisjonelt anlegg, sier Stig.

I tillegg til mindre utskifting av komponenter er dette også en lønnsom investering på grunn av de lange intervallene mellom hver periodiske kontroll. I henhold til Nyteks forskrift om ettersyn skal det utføres kontroll hver 24. måned. Dette er et intervall som er betraktelig lengre enn ved tradisjonelle fortøyningsløsninger.

Lite oppdrift og god sikring

I de aller første Flexilink-løsningene våre brukte vi ikke synketau. Det førte dessverre til noen utfordringer med oppdrift. I dag har vi byttet ut flytetauene med synketau og opplever ikke lenger disse problemene ettersom synketau er veldig effektive mot oppdrift, forteller Stig.

I tillegg til optimalisert funksjonalitet med synketau har Flexilink også både primær- og sekundærsikring. Sekundærsikringen gir ekstra sikkerhet dersom en del skulle ryke.

Dynamisk og slitesterk fortøyning

I tillegg til lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og sekundærsikring, har Flexilink den fordelen at det er et fleksibelt og dynamisk fortøyningssystem. Fiberstroppene er bevegelige og slitesterke, hvilket sørger for at anleggene er lite utsatt for slitasje.

Flexilink er et slitesterkt fortøyningssystem som krever lite vedlikehold. Inspeksjon av anlegget gjøres enkelt og effektivt med båt hvert andre år, forteller Stig og understreker at systemet blant annet er laget med tanke på forenklet vedlikeholdsarbeid.

V2 - Kontakt va__r salgsavdeling - Large CTA-1.svg


Mørenot Aquaculture

Mørenot Aquaculture fremmer et stadig mer bærekraftig havbruk gjennom innovativ oppdrettsteknologi og moderne løsninger. Fra knuteløs oppdrettsnot til netroboter, våre produkter tilrettelegger for effektiv oppdrett og bedre fiskevelferd.