- Jeg har fått med meg 2 nøkkelansatte på eiersiden, og sammen har vi kjøpt ut Mørenot og har planer om å satse på robotics og utstyr til landbasert oppdrett og lukkede anlegg i sjø, sier Rune Rørstad, som frem til nå har vært daglig leder i Mørenot Robotics AS.

Mørenot kjøpte majoriteten av aksjene i Plastfabrikken i 2018, og skiftet navn til Mørenot Robotics. Selskapet fikk oppdraget med å utvikle Netrobot ferdig og klargjøre den for kommersialisering i markedet. To år har gått, og selskapet har høstet ulike erfaringer med produktet i sjøanlegg kontra landbasert og lukkede sjøanlegg.

-Vi har hatt mange dyktige pilotkunder. Sammen så vi at prinsippet fungerte, nøtene ble holdt rene, men det var krevende både for røkterne og oss å sikre tilstrekkelig oppetid over lengre perioder ute i tøffe forhold i sjø, sier Rørstad. - For landbasert og lukket oppdrett er miljøet den skal operere i annerledes, og her ser vi at våre systemer og vårt utstyr lettere tilfredsstiller de krav som kundene våre forventer. Dette er et raskt voksende marked, som virkelig har behov for robuste systemer for renhold og inspeksjon, tilføyer han.

-Strategien til Mørenot Aquaculture er å levere løsninger for oppdrett i sjø, og det ble naturlig for oss å vurdere en exit når vi så at Netrobot ikke fungerte som vi hadde håpet på innenfor tradisjonelt oppdrett, sier Kristian Steinshylla, leder for Mørenot Aquaculture. -Samtidig er det høstet gode erfaringer som det kan bygges videre på, både hos Troll Systems AS og hos oss. Vi synes også det er bra at selskapet kan tas videre, avslutter Steinshylla.

Som en del av avtalen vil begge parter jobbe for å relansere Netrobot inn mot tradisjonelt sjøbasert oppdrett, når videre utvikling av konseptet muliggjør dette.


For mer informasjon:

Mørenot Aquaculture AS                            
CEO, Kristian Steinshylla                                     
 +47 915 90 320       

Troll Systems AS
Daglig leder, Rune Rørstad
+47 930 52 911


Netrobot hos pilotkunde.jpg
Netrobot under testing og utvikling  hos en av pilotkundeneHverdag_19.jpg

Rune Rørstad er ofte ute på merdkanten med Netrobot