Hvalpsund-ringen er en korrosjonsfri flytekrage med brede gangbaner som gjør arbeidsdagen på merdkanten enklere og tryggere. Flytekragene er så godt som vedlikeholdsfrie og kan spesialtilpasses etter behov.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan Hvalpsund-ringen skiller seg fra tradisjonelle flytekrager.

hvalpsund_ringen.png

IMG_3095.jpg

1. Store tilpasningsmuligheter

Hvalpsund-ringens design er et resultat av stadig optimalisering og videreutvikling på bakgrunn av tilbakemeldinger fra oppdrettere verden over. Derfor er flytekragen svært fleksibel og har unike tilpasningsmuligheter. Ingen andre flytekrager på markedet har like store muligheter for variasjon og spesialtilpasning som Hvalpsund-ringen.

Segmentsleder Casper Guldberg Petersen forteller at behovet for å kunne tilpasse flytekragen til anleggets rutiner, metoder og forhold har skilt seg ut blant oppdretterne han har vært i kontakt med.

– Vi har alltid spurt våre kunder hva de ønsker seg av alternative løsninger til det de kan få på markedet i dag. Hvalpsund-ringen har sånn sett blitt til på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder, forteller Casper.

Les mer: [Intervju] Casper Guldberg Petersen har observert oppdrettsanlegg på alle verdens kontinenter.


2. Fargekoding av servicepunkter

Alle oppdrettsanlegg er ulike. Derfor er det så viktig at også utstyret som er i bruk kan tilpasses disse forskjellene. Med Hvalpsund-ringen får du mulighet til å fargekode de servicepunktene som er viktige for deg og dine kollegaer på merdkanten.

Alt fra låg og bunnringsløp til fortøyningspunkt og gelenderstolper kan leveres i de fargene du ønsker slik at det er enkelt å lokalisere flytekragens nøkkelkomponenter. Dette effektiviserer og forenkler arbeidet betraktelig, spesielt i mørket og på dager med mye sjø.

3. Bred gangbane

Hvalpsund-ringen er utviklet i tett samarbeid med mennesker som tilbringer arbeidsdagene sine her. Dette samarbeidet har blant annet resultert i ekstra brede gangbaner på 1,3 meter. Dette er markedets bredeste, tryggeste og mest brukervennlige gangbane.

I tillegg til at gangbanen er ekstra bred har den en sklisikker overflate som reduserer risiko for fall og skade. Dette bidrar til å gjøre merdkanten til en bedre og tryggere arbeidsplass.

4. Mulighet for sikkerhetsline

HMS og personsikkerhet for dem som jobber på merdkanten er det viktigste for driftsledere i anleggene langs norskekysten. Derfor er det også en stor prioritet for oss i Mørenot Aquaculture. På bakgrunn av behov i næringen har vi utviklet en sikkerhetsline som kan monteres på Hvalpsund-ringen. Denne linen kan oppdretterne enkelt klippe seg inn på når de forlater båten og forbli festet på så lenge de beveger seg på gangbanen.

Linen går sømløst rundt hele gangbanen og oppdretterne slipper å klippe seg ut og inn igjen dersom de for eksempel skal passere en gelenderstolpe. Denne sikkerhetslinen finner du kun på Hvalpsund-ringen.


5. Ingen snublerisiko

I tillegg til brede gangbaner med sklisikkert underlag har Hvalpsund-ringen all fortøyning under selve gangbanen. Dette gir fri ferdsel og redusert snublerisiko. Tradisjonelt sett har elementer som hindrer fri ferdsel på gangbanen vært en stor risiko for dem som jobber på anlegget. Vil du vite mer om Hvalpsund-ringen? Vi har laget en virtuell omvisning i et av våre anlegg. Klikk på knappen nedenfor for å få tilgang til omvisningen.

 

ee79bc36-f3c2-4000-b8c0-2c780742febb.png


Mørenot Aquaculture

Mørenot Aquaculture fremmer et stadig mer bærekraftig havbruk gjennom innovativ oppdrettsteknologi og moderne løsninger. Fra knuteløs oppdrettsnot til netroboter, våre produkter tilrettelegger for effektiv oppdrett og bedre fiskevelferd.