Vår servicestasjon i Rypefjord like utenfor Hammerfest er en fullskala servicestasjon for oppdrettsnæringen i Finnmark og Nord Troms.

- Vi opplever stadig større pågang og vi har i løpet de siste årene lagt om deler av vår produksjon for at vi skal kunne imøtekomme økende etterspørsel. Da er det viktig at vi har effektivt utstyr og gode arealer for forsvarlig lagring av oppdrettsnøter. Samtidig har vi høy fokus på at alle våre nye løsninger skal ha et minst mulig miljøavtrykk. Dette sier Harder Dagsvold, som har vært daglig leder for vår avdeling i Hammerfest siden stasjonen var ny i 2001.

-Vi har blant annet fått ny vaskemaskin med større kapasitet, installert nytt, strømdrevet tørkeanlegg og vi skal nå utvide tørkeanlegget til to tromler. Da vil vi kunne tørke to nøter i døgnet. Tidligere trengte vi gjerne 2-3 døgn på samme prosessen for én not. I 2019 bygget vi nye kontorlokaler og i år bygger vi ny lagerhall, sier Harder.

Casper_observert_oppdrettsanlegg.jpg


Ny lagerhall

Til sommeren 2021 står ny lagerhall på plass i umiddelbar nærhet til bøtehallen. Her kan vi lagre opptil 150 nøter om gangen.

Til nå har vi lagret nøtene utendørs, og da kan det ofte være en utfordring å finne nok plass for å lagre alle nøtene på en forsvarlig måte. De er forsvarlig emballert, men det vil uansett være sunnere for nota med et tørt og stabilt inneklima hvor den blir beskyttet mot vær og vind. Ikke minst vil dette lette jobben for våre egne ansatte i vinterhalvåret, da de ofte må ut å grave frem nota fra snøen i all slags vær.

Innendørs lagring har også blitt et krav fra flere av våre kunder, og det kan vi heldigvis imøtekomme dem på nå. 


Ny lagerhall Hammerfest.JPG

Den nye lagerhallen kommer rett sør for bøtehallen

Lagerhall Hammerfest_1.jpg

Slik ser den nye lagerhallen ut (illustrasjons bilde)MØRENOT AQUACULTURE er Mørenot Gruppens oppdrettsdivisjon. Vi har avdelinger langs hele Norskekysten, samt i Skottland, Shetland, Spania, Canada, Danmark, Polen og Litauen. Vi er en ledende aktør innen utvikling og produksjon av løsninger til oppdrettsindustrien. Vi har åtte servicestasjoner langs kysten fra Karmsund til Hammerfest og har også stasjoner i Spania, Skottland, Shetland og Canada. Vi er opptatt av å bidra til en mer bærekraftig og effektiv oppdrettsnæring, og alle våre servicestasjoner har høyt miljøfokus og er utstyrt med moderne teknologi på mange områder. 

Vår servicestasjon i Hammerfest er en fullskala servicestasjon som ble etablert i 2001. Stasjonen er lokalisert i Rypefjord ved Hammerfest og har i dag 19 ansatte.


  

IMG_0096 liggende bred.jpg

Harder Dagsvold er godt fornøyd med fremdiften på servicestasjonen i Hammerfest. Her sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), under hennes Finnmarksbesøk i oktober.

Hammerfest.jpg

Mørenot Aquaculture sin servicestasjon i Hammerfest