Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks og har derfor et stort ansvar for å bidra til å skape en bærekraftig oppdrettsnæring. Leverandører til næringen må gi oppdretterne et reelt, bærekraftig alternativ som bidrar til effektivt oppdrett og bedre fiskevelferd.

I denne artikkelen finner du mer informasjon om hvilke produkter norske oppdrettere bør se etter og hvordan hvert enkelt anlegg kan bidra til en mer bærekraftig næring.

hvalpsund_ringen.png

Small_IMG_3019.jpg


Bruk av eksponerte lokaliteter i oppdrettsnæringa

Store deler av havområdene utenfor Norges kyst ligger svært utsatt til og har krevende vind-, bølge- og strømforhold. For å sikre bærekraftig vekst må oppdrettsnæringen finne løsninger som gjør det mulig for norske oppdrettere å ta i bruk disse eksponerte lokalitetene. Dette kan gjøres ved at produktene og utstyret som brukes har stor grad av tilpasningsmuligheter. Dersom oppdretteren for eksempel har mulighet til å bestille et spesialtilpasset produkt som reduserer faren for rømming og forlenger levetiden på eksponerte lokaliteter, vil dette være en stor fordel og føre til mer bærekraftig drift av anlegget.

Les mer: Arnøy Laks AS er ikke i tvil – velger Flexilink for anlegg på eksponerte lokaliteter.

Redusert rømningsfare

Rømning er en av de største miljøutfordringene oppdrettsnæringen står overfor. Ved å tilby produkter som reduserer rømningsfaren kan leverandørene til næringen bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Som oppdretter bør du undersøke mulighetene for spesialtilpasning av produktene fra din leverandør. På denne måten kan du sørge for at du får en løsning som vil bidra til å redusere rømningsfaren i ditt anlegg. Et eksempel på en slik spesialtilpasning kan være ekstra høye rekkestolper slik at hoppnettet kan plasseres høyere. Dette hindrer fisken i kunne å rømme, også på lokaliteter med mye sjø og store bølger.

Les mer: Moderne flytekrage gir bedre personsikkerhet på merdkanten.

Flytekrager med sirkulær livssyklus

I tillegg til redusert rømningsfare og bærekraftig vekst i næringen, vil også produktenes livssyklus påvirke ditt anleggs muligheter til å drive på en bærekraftig måte. 

 – Oppdrettsnæringen bør etterstrebe en sirkulær livssyklus for sine produkter. Et tiltak for å oppnå dette vil være å gjenbruke materialer fra gamle produkter i produksjonen av nye. I Mørenot Aquaculture jobber vi aktivt for å gjenbruke materialer fra gamle flytekrager på ikke-kritiske steder når vi produserer nye, forteller Casper Guldberg Pedersen, segmentsleder for Hvalpsund-ringen i Mørenot Aquaculture. 

 Les mer:[Intervju] Casper Guldberg Petersen har observert oppdrettsanlegg på alle verdens kontinenter.

Jernvarefritt anlegg gir lavt vedlikeholdsbehov

Hvalpsund-ringen er laget av 100 % PE-plast og er fri for stålkomponenter. Dermed er det ingen risiko for korrosjon og svært lite behov for utskiftning av komponenter. Dette gir en tilnærmet vedlikeholdsfri flytekrage. I kombinasjon med Flexilink fortøyningsramme basert på fiberstroppteknologi gir Hvalpsund-ringen et jernvarefritt anlegg. Dette er en løsning som egner seg svært godt ved eksponerte lokaliteter og som viser minimale tegn til slitasje. Anlegg som krever lite vedlikehold og har lang levetid er et mer bærekraftig alternativ til tradisjonelle anlegg og flytekrager.

Grønn energi og lokal produksjon av komponenter

Bruk av grønn energi er et annet tiltak som vil redusere belastningen på miljøet og skape en mer bærekraftig næring. I Norden har vi tilgang på fornybar energi gjennom vind- og vannkraft. Som verdens største nasjon innen fiskeoppdrett kan Norge gå foran som et godt eksempel ved å velge leverandører som bruker grønn energi i sin produksjon. Det samme gjelder valg av lokale leverandører. I dag er store deler av oppdrettsnæringen og dennes leverandører avhengig av produksjon i Asia hvilket fører til unødvendig mye transport og store utslipp av drivhusgasser.

– I Mørenot Aquaculture har vi et mål om å flytte all produksjon av komponenter som brukes i Hvalpsund-ringen til Danmark og Skandinavia. All klammeproduksjon finner allerede sted i Danmark og rør produseres i Sverige med sertifisert grønn energi. Vi jobber hele tiden mot å bli enda bedre, forteller Casper.   Lokal produksjon gir mindre transport, men også mer trygghet for leverandøren som i større grad har mulighet til å kontrollere at produksjonen foregår på en bærekraftig måte.

Bli bedre kjent med Hvalpsund-ringen

Hvalpsund-ringen er en moderne flytekrage i 100 % PE-plast. Flytekragen har lang levetid, krever lite vedlikehold og egner seg svært godt på eksponerte lokaliteter med ekstreme naturkrefter. Klikk på knappen nedenfor for en virtuell demonstrasjon av Hvalpsund-ringen i et av våre anlegg. Her kan du blant annet lese mer om de ulike komponentene og fordelene med flytekragen sammenlignet med mer tradisjonelle løsninger.

ee79bc36-f3c2-4000-b8c0-2c780742febb.png


Mørenot Aquaculture

Mørenot Aquaculture fremmer et stadig mer bærekraftig havbruk gjennom innovativ oppdrettsteknologi og moderne løsninger. Fra knuteløs oppdrettsnot til netroboter, våre produkter tilrettelegger for effektiv oppdrett og bedre fiskevelferd.