Siden 80-tallet, da havbruksnæringen for alvor skjøt fart, har Mørenot bygd opp servicestasjoner med fokus på nærhet og tilgjengelig langs kysten av Norge. I dag har de åtte stasjoner som hver dag er tett på oppdretteren og leverer en viktig tjeneste i verdikjeden for produksjon av laks og ørret.

– For oss har det vært viktig å være der kunden er og utvikle oss sammen med markedet, sier Head of service, Kenneth Larsen. 

Oppdrettsnæringen har hatt en rivende utvikling de siste tiårene, og for Mørenot har det vært viktig å være tett på for å bidra og ha muligheten til å tilby gode og robuste løsninger underveis i utviklingen.  

Kenneth har selv vokst opp i Steigen, og jobbet i Follalaks som røkter – det som i dag er Cermaq, og i Helnessund Bøteri – det som i dag er Mørenot Aquaculture, avdeling Steigen, først innen regnskap og økonomi, deretter som daglig leder. 

MA-Steigen-Kenneth-Larsen.jpg
Kenneth Larsen, Mørenot Aquaculture, avdeling Steigen


Startet sammen med Cermaq

Tidlig på 80-tallet drev Helnessund Bøteri nyproduksjon og service til fiskerinæringen. Etter hvert kom oppdrettseventyret også til Steigen, og selskapet bygde den første oppdrettsnota i 1987. Nota var 50 meter i omkrets og 4 meter dyp, og ble levert til Sisomar i Sørfold. 

På samme tid ble Follalaks AS etablert, det som i dag er Cermaq, og sammen startet de servicestasjonen Nord Salten Aquavask. Selskapet ble fusjonert inn i Helnessund Bøteri 1. januar i 2002, samtidig som Mørenot gikk inn på eiersiden. Den gangen var det 3-4 ansatte og en omsetning på 3-4 millioner. 

I 2015 kjøpte Tarald Sivertsen opp de lokale eierne og stod som hovedeier i selskapet. Mørenot hadde fortsatt sin 33,33% eierskap. 1. januar 2020 kjøpte Mørenot 100% av selskapet, og Bøteriet ble fusjonert inn i Mørenot Aquaculture. 

Avdelingen har i underkant av 20 ansatte og omsetter for ca. 45 millioner. I dag er det Kim Sture Vik som er avdelingsleder ved servicestasjonen i Steigen. 

MA-Steigen-Kim-Sture-Vik.jpg
Kim Sture Vik, Mørenot Aquaculture, avdeling Steigen


Jobber for å redusere CO2 avtrykket

En viktig del av utviklingen er å drifte på en ansvarlig måte, både i forhold til miljø og mennesker. 

Tørkeanleggene ved servicestasjonene i Norge driftes nå ved hjelp av fornybar energi forteller Kenneth Larsen. 

– Bare i Steigen utgjør dette en reduksjon på 455 725 kg CO2 per år.  Det tilsvarer utslippet fra ca. 90 dieselbiler som kjører 30 tusen km per år. Vi forplikter oss til FN’s bærekraftsmål og dette er ett av våre bidrag, sier Kenneth.  

Stolt aktør i lokalsamfunnet

Steigen kommune har i dag 2500 innbyggere, og havbruk har blitt en viktig del av sysselsettingen, og dermed verdiskapingen i kommunen. 

Ledelsen på servicestasjonen i Steigen har lagt vekt på å skape en god og trygg arbeidsplass gjennom blant annet å involvere medarbeiderne i gjennomføring av Lean-prosessen. 

– De ansatte har virkelig tatt eierskap til prosessen, og dette viser igjen både i form av trivsel, men også effektivitet og kvalitet, avslutter Kenneth Larsen.