Med Mørenot Denmark, tidligere Hvalpsund Net, har Casper reist hele verden rundt for å besøke kunder i oppdrettsnæringa.

Mørenot Aquaculture_Hvalpsund Ringen_Casper Guldberg Petersen.jpeg

Jeg har reist mye rundt og sett oppdrettsanlegg i mer enn 30 forskjellige land på alle verdens kontinenter. Det har gitt meg en god forståelse for de ulike rutinene, metodene og forholdene i forskjellige land og deler av verden. Dette har blitt en del av Hvalpsund-ringens DNA: Evnen til å kunne tilpasses forskjellige kunders unike behov, forteller Casper.

kontakt_salgsavdeling.png

Ønske om flere alternativer

Frem til nå har det vært relativt få store leverandører av flytekrager på det norske markedet. Casper forteller om mye engasjement blant de norske oppdretterne han har vært i kontakt med. Det er mange som har ønsket seg flere alternativer til de standardiserte flytekragene som har vært ledende i markedet til nå.

– Vi har alltid spurt våre kunder om hva de ønsker seg av alternative løsninger til det de kan få på markedet. Hvalpsund-ringen har sånn sett blitt til på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder. Produktet har også en del innebygde tilpasningsmuligheter så vi kan tilpasse produktet til kundenes spesifikke behov, sier Casper.

Større fokus på HMS og sikkerhet

Et av behovene som har blitt tydelig gjennom Caspers dialog med kundene er bedre HMS og mer fokus på sikkerhet.

– Etter min mening er det beste med Hvalpsund-ringen at vi har så mange muligheter til å gi våre kunder spesielle tilpasninger. På denne måten kan vi svare på deres individuelle behov. Dette gjelder for eksempel spesiallagde fortøyningspunkter og flytekrager med unike fargekoder, forteller Casper.

Hvalpsund-ringen har i tillegg ekstra berede gangbaner uten snublekanter. Gangbanen er dekket av et antisklisikkert underlag som gjør arbeidet på merdkanten enklere og tryggere.

Løsninger spesielt tilpasset ekstreme forhold

En av oppdretterne som har fått en spesialtilpasset versjon av Hvalpsund-ringen til sitt anlegg, holder til på Færøyene. Anlegget ligger på en eksponert lokalitet med svært høye bølger. Oppdretterens utfordring var at det eksisterende hoppnettet ikke var høyt nok og at de høye bølgene kunne ta fisken med ut av merda.

Derfor spesiallagde Mørenot en ny variant av Hvalpsund-ringen med ekstra høye rekkestolper slik at hoppnettet kunne plasseres høyere oppe. Dette forhindret fisken i å slippe ut.

En annen oppdretter i Canada fikk se løsningen fra anlegget på Færøyene og ønsket samme variant av Hvalpsund-ringen ettersom også dette anlegget befant seg på en eksponert lokalitet med høye bølger.

– Dette er et eksempel på hvordan vi tilpasser vårt standardprodukt til våre kunders behov. Ved å utvikle våre løsninger får vi et bredere sortiment som vi kan tilby våre kunder, sier Casper.

Slike tilpasninger gir bedre drift og bidrar til å redusere rømningsfare og vedlikeholdskostnader, samtidig som det gir røkteren på merdkanten en tryggere arbeidsplass.

Mørenot Aquaculture_Hvalpsund Ringen_Gangbane 02.jpg

Bærekraftig løsning med lang levetid

 I tillegg til tilpasningsmulighetene og de gode løsningene for HMS og sikkerhet, har Hvalpsund-ringen svært lang levetid. Dette er en konsekvens av at flytekragen ikke har noen jernvarekomponenter og er fremstilt av 100 % PE-plast. 

 – Korrosjonsfrie flytekrager krever svært lite vedlikeholdsarbeid sammenlignet med andre løsninger og har i tillegg lang levetid. Det er heller ikke behov for å bytte ut deler, hvilket bidrar til å holde kostnadene nede, forteller Casper. 

 Hvalpsund-ringen i plast har vist seg å være en lønnsom investering for oppdretterne som har valgt denne løsningen. De melder om at de opplever mindre slitasje og at flytekragene er så godt som vedlikeholdsfrie.

Ikke dyrere enn alternativene

Hvalpsund-ringen er et godt alternativ til andre flytekrager som er tilgjengelige i dagens marked. Flytekragene kan enkelt tilpasses hvert enkelt oppdrettsanleggs behov og forhold, legger til rette for god HMS og tar røkterens sikkerhet på alvor. Flytekragene Mørenot nå leverer er også konkurransedyktige når det gjelder pris.

– Mange av oppdretterne jeg snakker med spør om pris. Svaret mitt er at Hvalpsund-ringen stort sett koster det samme som andre flytekrager. Det som avgjør prisen er materialer, sammenstilling, forhold og den øvrige logistikken, avslutter Casper.

V2 - Kontakt va__r salgsavdeling - Large CTA-1.svg


Mørenot Aquaculture

Mørenot Aquaculture fremmer et stadig mer bærekraftig havbruk gjennom innovativ oppdrettsteknologi og moderne løsninger. Fra knuteløs oppdrettsnot til netroboter, våre produkter tilrettelegger for effektiv oppdrett og bedre fiskevelferd.