Det første temaet med Ole Matre vil bli presentert både 24. og 25. August. Se agendaen under. 

Operasjonell sikkerhet og risikovurdering i havbruksoperasjoner 

Aqua Knowledge, Ole Matre 

Den digitale plattformen «Aquacom» har over 1000 aktive anlegg og fartøy som bruker systemet til daglig kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr. De siste årene har vi sammen med oppdrettere videreutviklet systemet for å håndtere planlegging og gjennomføring av havbruksoperasjoner på en god og sikker måte. Under Aqua Nor 2021 lanserer vi også en egen modul for risikostyring som ytterligere øker sikkerheten ved kompliserte operasjoner som f.eks. avlusing eller vedlikeholdsarbeid.  

Tidspunkt:       

Sted: Premium Byåsen 

Påmelding til: ole.matre@morenot.com , OBS! Begrenset antall plasser, så vær rask! 

Les gjerne mer om konferansen på LinkedIn ved å klikke på bildet under. 

Konferanse-AquaNor21-Morenot-Aquaculture-Operasjonell-sikkerhet_2151_.jpg


Tema nummer to med Håvard Nybø vil ta plass 25. August. Agendaen er som følge:

Fortøyningsløsning som ivaretar HMS, reduserer kostnader og minimerer miljøavtrykket 

Mørenot Aquaculture, Håvard Nybø 

Mørenot Aquaculture og Håvard Nybø inviterer til informasjon om fotøyningsløsning som ivaretar HMS, reduserer kostnader og minimerer miljøavtrykket.

Tidspunkt:       

Sted: Premium Byåsen 

Påmelding til: havard.nybo@morenot.com , OBS! Begrenset antall plasser, så vær rask! 

Les gjerne mer om konferansen på LinkedIn ved å klikke på bildet under. 

haavard.jpg

MØRENOT AQUACULTURE

MØRENOT er en global leverandør av løsninger og utstyr for fiskeri, havbruk og seismikk. Hovedkontoret vårt ligger i Ålesund og vi er 800 dedikerte ansatte innen salg, tjenester og produksjon over hele verden. Konsernets inntekter er cirka 1,3 BNOK og hovedaksjonæren er FSN Capital. Mørenot Aquaculture er den største av fire divisjoner i Mørenot konsernet, og består av flere selskaper og virksomhetsområder i inn – og utland. Divisjonen har som ambisjon å være ledende i den teknologiske utviklingen i oppdrettsnæringen, og satser i dag innenfor de fem segmentene Service, New Nets, Cages, Mooring og Special Projects. 

AQUA KNOWLEDGE

Aqua Knowledge leverer tekniske tjenester til oppdrettsselskaper i Norge og Internasjonalt. Utlysning av utviklingskonsesjoner har blitt en driver for utvikling av ny teknologi i havbruksnæringen. Aqua Knowledge deltar aktivt i flere prosjekter som er et direkte resultat av denne ordningen.