Håvard Høgstad er daglig leder i Arnøy Laks AS, det siste norskeide havbruksselskapet nord for Tromsø. Selskapet er lokalisert i Skjervøy kommune, midt mellom Tromsø og Alta og har fire oppdrettskonsesjoner med en årlig produksjon av om lag 5 000 tonn laks.

DSC07735 1.png


Da Arnøy Laks ble etablert i 1984 var oppdrettsnæringa relativt ny nord i Norge. Selskapet er dermed å regne for et gammelt selskap i en ung næring. Da de ble presentert for Flexilink for første gang i 2012, var de ikke i tvil om at Arnøy Laks skulle satse på det nye, innovative fortøyningssystemet.

Flexilink er et jernvarefritt fortøyningssystem som bruker fiberstroppteknologi istedenfor stålkomponenter. Fortøyningsløsningen er svært fleksibel og egner seg derfor godt til oppdrettsanlegg i områder med mye sjø. Mørenot har patent på løsningen og er eneste leverandør av Flexilink på verdensbasis.

kontakt_salgsavdeling.png

En gammel nyvinning

Da det første Flexilink-anlegget vårt ble etablert i 2013 var løsningen en nyvinning i oppdrettsnæringa. En gammel nyvinning kan man kanskje si, ettersom egenskapene ligner veldig på de gamle, tradisjonelle metodene for fortøyning basert på knuter og tauverk, forteller Håvard.

På tross av at fortøyningsløsningen med fiberstropper var å regne for en nyvinning, var ikke Arnøy Laks i tvil om at det var noe de ville satse på da de fikk det presentert i 2012.

Fiberstropper er kjente komponenter for oss. Vi har brukt dette daglig i arbeidet på lokalitetene våre og vet at slike stropper har stor bruddlast og tåler mye. Dessuten leveres anleggene med sertifikat, så de har dokumenterte egenskaper, sier Håvard.

Stig Reite er salgsleder for Nord-Norge i Mørenot Aquaculture og har vært i kontakt med flere av de 300 andre oppdretterne som har fått levert Flexilink-anlegg. Han informerer om at installasjonene har vært vellykkede og at driftslederne han har vært i kontakt med er fornøyde med resultatet.

– Flexilink er et slitesterkt fortøyningssystem som krever lite vedlikehold. I tillegg gjøres inspeksjonen av anlegget enkelt og effektivt med båt med et intervall på 24 måneder. Dette er egenskaper driftslederne jeg har vært i kontakt med setter stor pris på, forteller Stig.

– Har fungert helt etter oppskriften

Håvard i Arnøy Laks understreker at han aldri har vært i tvil om at fleksible konstruksjoner har lengre levetid og er mer robuste i sjøen enn stive, rigide konstruksjoner. Da Arnøy Laks skulle få sitt første Flexilink-anlegg installert i 2013 var de trygge på at de hadde tatt riktig beslutning.

Håvard var mer spent på hvordan monteringen skulle foregå ettersom dette var nytt for alle, også servicerederiet. Dette var Mørenot klar over og sendte folk opp til Skjervøy for å påta seg ansvaret for monteringen.

– Det var mye læring i dette for alle sammen, forteller Håvard og legger til at anlegget som ble installert i 2013 har fungert helt etter oppskriften.

Det har vært en veldig positiv opplevelse for oss og førte til at vi i 2019 investerte i vårt andre Flexilink-anlegg. Da skulle vi på nytt etablere et anlegg i utfordrende farvann, og med den gode erfaringen vi hadde gjennom tre generasjoner med anlegget vi kjøpte i 2013, var det et enkelt valg.

Ny investering i Flexilink-anlegg i 2019

Håvard beskriver det andre Flexilink-anlegget som ble montert i 2019 som «Plug and play». Han understreker at Arnøy Laks fikk god hjelp av Mørenot som kunne levere dokumentasjon, fremlegge anleggssertifikat raskt og svare på alle spørsmål.

Når Håvard sammenligner Flexilink-anleggene med andre fortøyningsløsninger på eksponerte lokaliteter er det komponentenes holdbarhet han trekker frem som den største fordelen. Arnøy Laks opplever at fiberstroppteknologi har en helt annen levetid enn stålkomponenter i sjø med mye bevegelse.

Vi opplever langt mindre slitasje på våre Flexilink-anlegg som befinner seg på eksponerte lokaliteter med stor bevegelse i sjøen. Anlegget vi har hatt siden 2013 står på en lokalitet med signifikante bølger på 4,4 meter og her har fiberstoppteknologien fungert veldig bra, forteller Håvard.

Anbefaler Flexilink for eksponerte lokaliteter

Håvard kan bekrefte at han anbefaler andre oppdrettere med anlegg på eksponerte lokaliteter å ta samme valg som han og Arnøy Laks har gjort. Han understreker også at han ikke ville nølt med å investere i Flexilink igjen.

– For et anlegg på en eksponert lokalitet ville jeg ikke vært i tvil. Da ville jeg ha gått for et Flexilink-anlegg på grunn av den vesentlige forskjellen i slitasje.

V2 - Kontakt va__r salgsavdeling - Large CTA-1.svg

Mørenot Aquaculture

Mørenot Aquaculture fremmer et stadig mer bærekraftig havbruk gjennom innovativ oppdrettsteknologi og moderne løsninger. Fra knuteløs oppdrettsnot til netroboter, våre produkter tilrettelegger for effektiv oppdrett og bedre fiskevelferd.