- Selskapet har vokst mye på kort tid. Vi flyttet inn i nye lokaler i 2018 og da var vi 12 ansatte. I dag er vi 23 ansatte som jobber med engineering, systemutvikling og prosjektledelse for havbruksnæringen. Mye av veksten er knyttet til offshore havbruk. Vi jobber hardt og målrettet og dette er vi stolte av! sier Yngve Askeland - daglig leder for Aqua Knowledge.

En Gaselle er en rasktvoksende, lønnsom, norsk bedrift. Gaselle er en årlig utmerkelse som tildeles av Dagens Næringsliv og Dun& Bradstreet Norway.
 
For å komme på DNs gaselleliste, må bedriften de siste fire år ha:

  • Omsetning over en million kroner første år
  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Omsetningsvekst hvert år


 Om Aqua Knowledge:

  • Et selskap i Mørenot gruppen
  • Leverer tekniske tjenester til oppdrettsselskaper i Norge og internasjonalt.
  • Lokalisert i Førresfjorden i Tysvær kommune.
  • 23 ansatte
  • En viktig bidragsyter i store FoU prosjekter som skal bidra til en mer effektiv og bærekraftig oppdrettsnæring.

Les mer om Aqua Knowledge her