Flexilink er fortøyningsløsningen som bruker fiberstroppteknologi på en ny og moderne måte. Fortøyningsløsningen skiller seg fra tradisjonelle løsninger på flere måter, blant annet ved å være svært fleksibel og robust. Derfor er dette et godt alternativ til tradisjonelle fortøyningssystemer for deg som har anlegg på eksponerte lokaliteter.

I denne artikkelen kan du lese mer om fem av de mest fordelaktige egenskapene ved Flexilink sammenlignet med andre, mer tradisjonelle fortøyningssystemer. IMG_7070.jpg

1. Fri for stål og jernvare

Flexilink er helt fritt for stål og jernvare. Det er flere fordeler ved å bruke fiberstropper fremfor jernvare i oppdrettsanlegg og en av de viktigste fordelene er redusert rømmingsfare.

Dersom en fortøyningskomponent ryker eller gir etter kan en risikere at nota skades slik at en får en rømming. Med fiberstropper reduserer du dette problemet – også dersom en av akerlinene skulle løsne eller gi etter – fordi stroppen i seg selv har betydelig mindre skadepotensial mot nota. Jernvarefrie løsninger er heller ikke utsatt for korrosjon og krever langt mindre vedlikehold enn tradisjonelle fortøyningssystemer.

Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks, investerte i sitt første Flexilink-anlegg allerede i 2013. Han forteller at selv om fortøyningsløsningen med fiberstroppteknologi var å regne for en nyvinning på den tiden, var ikke Arnøy Laks i tvil om at dette var noe de ønsket å satse på.

Fiberstropper er kjente komponenter for oss. Vi har brukt dette daglig i arbeidet på lokalitetene våre og vet at slike stropper har stor bruddlast og tåler mye, forteller Håvard.

Les mer: Arnøy Laks AS er ikke i tvil – velger Flexilink for anlegg på eksponerte lokaliteter.

2. Fleksibelt og robust

Fleksible fortøyningssystemer er mer robuste og har lengre levetid på lokaliteter med stor bevegelse i sjøen enn tradisjonelle fortøyningssystemer med stålkomponenter. Det gir flere fordeler, inkludert lengre inspeksjonsintervaller på 24 måneder. Til sammenligning er det vanlig med et inspeksjonsintervall på seks måneder ved tradisjonelle fortøyningssystemer.

Ettersom stadig flere oppdrettere etablerer store anlegg i åpen sjø og på mer eksponerte lokaliteter, øker behovet for fortøyningsløsninger som er spesielt utviklet for mer ekstreme forhold. Takket være fiberstroppteknologien er Flexilink en svært god løsning for deg som har anlegg på eksponerte lokaliteter fordi fiberstropper tåler mer bevegelse og er mer robuste enn tradisjonelle jernvarekomponenter.

3. Bedre HMS og mindre risiko

I og med at fiberstroppene som brukes i Flexilink er fleksible og tåler mye bevegelse uten at det medfører gnag er systemet ideelt for lokaliteter med mye bevegelse i sjøen. Dette medfører også at vedlikeholdsbehovet er betraktelige lavere enn ved tradisjonelle anlegg. I tillegg til de kostnadsbesparelsene dette gir, bidrar de lange inspeksjons intervallene også til langt lavere HMS-risiko. 

 Flexilink reduserer behovet for håndtering av fortøyningssystemet, hvilket reduserer risikoen for personskade. I tillegg til at det personalet håndterer i seg selv er mindre farlig ettersom fortøyningssystemet består av fiberstropper og ikke stål eller annen jernvare.

Mørenot Aquaculture_Forberedelser Flexilink.jpg


4. Lavt vedlikeholdsbehov og reduserte kostnader

Det lave vedlikeholdsbehovet sørger ikke bare for at risikoen for personskade reduseres betraktelig, men også for at du kan oppnå betydelige kostnadsbesparelser rundt håndtering og inspeksjoner av anlegget.

Mange oppdrettere bruker mye tid og ressurser på vedlikehold og inspeksjoner. En stor fordel med et Flexilink-anlegg er at denne kostnaden kommer en gang annethvert år, istedenfor hver sjette måned ved tradisjonelle fortøyningsløsninger.

5. Rask og effektiv utlegging

Det er ikke bare når anlegget skal inspiseres at du kan oppnå kostnadsbesparelser ved å bruke Flexilink. Skal du etablere et nytt anlegg kan du spare både tid, penger og ressurser. I motsetning til tradisjonelle anlegg som det ofte tar mange dager å legge ut, vil et mannskap kun trenge rundt en ukes tid på å legge ut et Flexilink-anlegg ettersom anlegget leveres ferdig montert.

Mørenot Aquaculture

Mørenot Aquaculture fremmer et stadig mer bærekraftig havbruk gjennom innovativ oppdrettsteknologi og moderne løsninger. Fra knuteløs oppdrettsnot til netroboter, våre produkter tilrettelegger for effektiv oppdrett og bedre fiskevelferd.