Vis innholdsfortegnelse

1. Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNeiSertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

2. Produktinformasjon

Taknett levert av Mørenot Aquaculture AS er utviklet i nært samarbeid med oppdrettsselskaper og er produsert med tanke på enklest mulig håndtering og sikkerhet i bruk.
Taknett har til hovedoppgave å hindre at fugl kommer inn i merden og tar fisk og fór.
En typisk installasjon består av selve taknettet, 4 – 6 meter lange stenger langs kanten av merden for å holde nettet oppe, eller det brukes nettflottør eller «hamsterhjul» med høyde 4-7 meter plassert i senter av merden.

Montering og bruk av stenger og nettflottører som ikke er levert av Mørenot Aquaculture omfattes ikke av denne brukerveiledningen.

2.1 Identifikasjon av produkt

Ved mottak av taknett fra Mørenot Aquaculture AS vil produktet være merket med plast tag som beskriver dimensjoner og produsent.

2.2 Produktbeskrivelse

Taknett produseres i en rekke dimensjoner og maskestørrelser i henhold til kundens ønsker, og til alle typer merder.
Standard taknett har forsterkning med 5x5 m not i senter og har 12 mm Danline rundt kanten. Mørenot Aquaculture og datterbedrifter lagerfører enkelte størrelser taknett for rask levering, men skreddersydde løsninger i alle størrelser kan bestilles. Nettet leveres i forskjellige farger og kvaliteter, bl.a. polyetylen (PE-plast), High Density Polyetylen (HDPE) og nylon.

2.3 Bestanddeler

Mørenot bruker kun høykvalitets notlin og tauverk fra anerkjente leverandører Vi setter strenge krav til UV-beskyttelse i råstoffet, og samtidig er hele produksjonsprosessen fra filament til ferdig not produsert i henhold til kvalitetssikringssystemet ISO 9001:2008. Det innebærer at den høye kvaliteten kan dokumenteres, og at det er full sporbarhet til hver enkelt filamentleveranse. Det innebærer at den høye kvaliteten kan dokumenteres og det er full sporbarhet til hver enkelt filamentleveranse. Danline tau rundt kanten på nettet er UV stabilisert og har meget god holdbarhet.

3. Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

Taknett skal i hovedsak kun brukes i merdstørrelser den er beregnet for og monteres som beskrevet under seksjon 5.1.

3.1 Kontroll før bruk

Ved mottak av taknett må det kontrolleres at emballasje er hel og at produktet er uskadet.

Kontroller taknettet for hull eller revner før bruk. Oppdages det feil eller mangler, ta kontakt med Mørenot Aquaculture for vurdering og reparasjon.

4. Transport og lagring

4.1 Håndtering ved lasting og lossing

Det skal kun brukes godkjent løfteredskap for lasting/lossing fra bil/båt.

Lasting og lossing skal foretas med forsiktighet for å hindre skade på not/nett eller på personell.

Løft kun i løkker som er beregnet for løft.

Kontroller at løfteredskap har nødvendig kapasitet i forhold til vekt som skal løftes.

4.2 Lagring

Selv om materialene er stabilisert mot Ultrafiolett lys (UV-lys), anbefales det at taknettet ikke lagres i direkte sollys når det ikke er i bruk.
Materialer i taknettet kan være ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.

5. Montering og bruk

5.1 Monteringsanvisning

Det finnes forskjellige metoder å henge opp nett på, avhengig av om det benyttes stenger eller en nettflottør (eller et «hamsterhjul»). I tillegg er det forskjellige typer av stenger med hver sin metode for fastsetting av taknett og sideskjørt. Utvis forsiktighet ved montering av stenger og/eller nettflottør, og følg produsentens egne beskrivelser for sikker og trygg montering.

Når taknettet skal monteres er det viktig å ta hensyn til vind og strømforhold på den aktuelle lokaliteten.

Generell prosedyre for taknett som skal monteres på stenger:

 • Taknett løftes inn i merd med kran og strekkes deretter ut over vannflaten.
 • Løfteliner fra stengene festes i løkkene i nettet.
 • Fordel løftingen jevnt over flere stenger slik at ingen av stengene overbelastes.
 • Ha tilstrekkelig med personell for å utføre oppløftingen på en sikker måte.
 • Fest taknettet i ønsket høyde og påse at det er tilnærmet lik belastning på stengene.
 • Fest nedre del av skjørtet til øvre kant på not og sjekk at det ikke er store åpninger.

Generell prosedyre for taknett som monteres over nettflottør:

 • Nettflottør plasseres inn til merdkant og nettet løftes inn ved siden av.
 • Deler av nettet legges over toppen av nettflottør.
 • Senter av taknettet justeres til toppen av nettflottøren.
 • Nettflottør dras ut mot midten av merd.
 • Resterende not trekkes over til «andre siden» av merd og festes til rekkverk/topp av notpose.
 • Taknettet festes til toppen av nettflottør, og nettflottør fortøyes.

Unngå at nettet blir liggende lenge i sjøen, med fare for å fange fisk.

5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

Montering av taknett kan foretas av personell som har sitt daglige virke på oppdrettsanlegget.

5.3 Ettersyn og kontroll

Ettersyn bør inngå i sjekklister for normal ettersyn/kontroll på anlegget.

5.4 Grensesnitt mot hovedkomponenter

Oppdretter er ansvarlig for at tilhørende utstyr på lokaliteten er dimensjonert med hensyn på økning i krefter eller deformasjoner som kan oppstå, bl.a. i rekkverk som det er festet stenger i.

Ved uklarheter; ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS for råd og veiledning.

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Ettersyn og inspeksjoner før og etter bruk.

Ettersyn bør inngå i daglige ettersynsrutiner på anlegget.
Sjekkpunkt ved dette ettersynet er:om nettet har fått skader eller rifter.

 • om skjørtets innfestninger mot topp av not tetter godt.
 • om det er fugler som sitter fast i nettet.
 • om innfesting av stenger er tilfredsstillende.
 • kontrollere at utkast fra foringsslanger/spreder ikke blåser fóret direkte på nett eller flottør.

Ved funn av feil eller mangler, kontakt notverksted for reparasjon.

6.2 Rengjøring på land

Rengjøring på land kan gjøres på oppdretters base eller et sertifisert serviceverksted. Nettet kan vaskes i vaskemaskin på servicestasjon eller spyles.
Ved rengjøring skal en ha gode rutiner for å hindre smitte av eventuelle sykdommer. Taknettet bør desinfiseres før lagring på land / flåte eller ved flytting til annen lokalitet.

6.3 Kassering

Produktet er i utgangspunktet ikke klassifisert som spesialavfall, og kan leveres som vanlig avfall.

Kasserte taknett kan også leveres inn til din lokale Mørenot servicestasjon – så sørger vi for leveranse til nærmeste miljøstasjon.