Vis innholdsfortegnelse

1. Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNeiSertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

2. Produktinformasjon

Orkastnot levert av Mørenot Aquaculture AS er utviklet i nært samarbeid med oppdrettsselskaper og er produsert med tanke på enklest mulig håndtering og sikkerhet i bruk.
Trengeoperasjoner er kritiske operasjoner i oppdrettsnæringen både med tanke på fiskevelferd og rømningsfare, og våre orkastnøter blir produsert med tanke på hindring av slitasje og mulighet for oppriving av notlinet i merden.

2.1 Identifikasjon av produkt

Ved mottak av orkastnot fra Mørenot Aquaculture AS vil produktet være merket med plast tag som beskriver lengde, dybde og produsent av nota.

Not blir utstyrt med plast-tag med beskrivelse av lengde dybde
Not blir utstyrt med plast-tag med beskrivelse av lengde dybde

2.2 Bestanddeler

Notlin:
Mørenot produserer høykvalitets notlin på egen fabrikk i Norge. Vi setter strenge krav til UV-beskyttelse i råstoffet, og samtidig er hele produksjonsprosessen fra filament til ferdig not produsert i henhold til kvalitetssikringssystemet ISO 9001:2008. Det innebærer at den høye kvaliteten kan dokumenteres, og at det er full sporbarhet til hver enkelt produksjon av notlin. Mørenot notlin er blant de mest stabile på markedet, og krymping er et minimalt problem når nøtene behandles riktig.

Lang erfaring med knuteløst raknefritt notlin gjør at vi produserer nøter med meget høy bruddstyrke i forhold til vekt.
Orkastnøter kan også leveres i Dynema-notlin

Tau er normalt Danline
Flå (trålkuler) er tilgjengelig i forskjellige størrelser
Blyliner 0,5 kg pr meter i loddrette tau og 1 kg pr meter i bunntau.

3. Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

3.1 Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

Orkastnot skal i hovedsak kun brukes i merdstørrelser den er beregnet for, med korrekt dybde. Observer strømretning og vurder best plassering av båt(er) under operasjonen.

3.2 Kontroll før bruk

Ved mottak av orkastnot må det kontrolleres at emballasje er hel og at produktet er uskadet.

Kontroller orkastnot for hull eller revner før bruk, samt påse at det ikke er skarpe kanter i ringer som kan føre til oppriving av notpose. Oppdages det feil eller mangler, ta kontakt med Mørenot Aquaculture for vurdering og reparasjon.

4. Transport og lagring

4.1 Håndtering ved lasting og lossing

Det skal kun brukes godkjent løfteredskap for lasting/lossing fra bil/båt.

Lasting og lossing skal foretas med forsiktighet for å hindre skade på not eller på personell.

Løft kun i løkker som er beregnet for løft.

Kontroller at løfteredskaper har nødvendig kapasitet i forhold til vekt på not.

4.2 Lagring

Selv om materialene er stabilisert mot Ultrafiolett lys (UV-lys), må ikke nota lagres i direkte sollys over lengre tid. Materialer i nota kan være ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.

5. Montering og bruk

5.1 Monteringsanvisning

Når orkastnot skal brukes er det viktig å ta hensyn til vær og strømforhold på den aktuelle lokaliteten. Orkastnot settes ut på motsatt side av der båt med vinsj er plassert. Påse at forhalingstau og snurpetau er montert riktig i ringene og at alle tau er kommet ombord i båten. Strekk nota ut langs (inn)siden på merden og dra deretter forsiktig i retning båt(ene). Utvis forsiktighet ved snurping for å unngå riving av notlin i merd. Overvåk fiskevelferd i hele prosessen.

5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

Montering og bruk av kastenot kan foretas av personell som har sitt daglige virke på oppdrettsanlegget.

5.3 Ettersyn og kontroll

Etter at orkastnot er brukt skal det kontrolleres at det ikke er unormal slitasje på notlin og eller ringer, flå, tau og blyliner.

5.4 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

Oppdretter er ansvarlig for at tilhørende utstyr på lokaliteten er dimensjonert med hensyn på at orkastnot kan forårsake økning i krefter eller deformasjoner. Dette gjelder spesielt fortøyningssystemer og notposer.

Ved uklarheter; ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS for råd og veiledning.

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Ettersyn og inspeksjoner før og etter bruk

Ettersyn bør foretas umiddelbart etter bruk. Anleggets notpose bør også sjekkes grundig for å sikre at ikke operasjonen har påført rifter/skader som kan medføre rømming. Ettersyn av kastenot og notpose bør legges inn under oppdrettsanleggets øvrige ettersynsrutiner. 

  • Et visuelt ettersyn bør gjennomføres etter hver bruk. Sjekkpunkt ved dette ettersynet er om nota har fått skader på notlin eller andre deler som ringer og flå. Dersom det er montert stålring, sjekk at den ikke har skarpe kanter som kan rive opp notlin.
  • Kontroller kastenot for feil og mangler også før bruk. Samme sjekkpunkter som etter bruk.
  • Ved funn av feil eller mangler, kontakt notverksted for reparasjon.

6.2 Rengjøring på land

Rengjøring på land bør gjøres på et sertifisert snotverksted. Nota kan vaskes i vaskemaskin på servicestasjon, eller spyles. Det er viktig med gode rutiner for å hindre smitte av eventuelle sykdommer og kastenota bør alltid desinfiseres etter bruk og alt vaskevann bør desinfiseres før det slippes ut i sjø.

God rengjøring og riktig lagring øker levetiden på nota.

6.3 Kassering

Produktet er i utgangspunktet ikke klassifisert som spesialavfall, men når det er påmontert bly eller blytau må dette fjernes før kassering og leveres inn til spesialmottak.

Kasserte kastenøter kan også leveres inn til din lokale Mørenot servicestasjon – så sørger vi for leveranse til nærmeste miljøstasjon.