Vis innholdsfortegnelse

1. Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNeiSertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

2. Produktinformasjon

Mottaksstasjon for rensefisk levert av Mørenot Aquaculture AS er utviklet i nært samarbeid med oppdrettsselskaper.

Mottaksstasjonen er designet for å ivareta rensefiskens behov for et egnet oppholdssted under tilvenningen til merdsituasjonen. Gradvis tilvenning til merdsituasjonen forventes å gi bedre helse og fiskevelferd, og dermed mer robust rensefisk. Dette bidrar videre til at en oppnår større effekt i bekjempelsen av lakselus.

2.1 Identifikasjon av produkt

Mottaksstasjon for rensefisk fra Mørenot Aquaculture AS leveres ferdig montert og klart til utsett på oppdrettsanlegg.

Illustrasjon av mottaksstasjon
Illustrasjon av mottaksstasjon

2.2 Produktbeskrivelse

Standard størrelse på mottaksstasjonen er 3 meters høyde, 1,5 meters omkrets og 1,5 meter mellom hver ring. Mottaksstasjon for rensefisk kan også lages på mål etter kundens spesifikasjoner.

Mottaksstasjonen er utformet som en sylinder med sammensnurping av notlinet i topp. Det er brukt småmasket notlin som er montert inn i og spiles ut av tre sirkulære ringer. De to øverste ringene er av plast og den nederste ringen er av rustfritt stål. Vekten til mottaksstasjonen er omtrent 20 kg i luft.

I mottaksstasjonens øvre seksjon er det 4 stk. sirkulære åpninger hvor rensefisk kan svømme ut og inn i notposen. Disse kan lukkes og åpnes etter behov.

2.3 Bestanddeler

Innfestningspunkt:
I den øverste ringen har mottaksstasjonen fire innfestningspunkt som ender i to løkker. Det følger med avtagbare flottører som kan festes i den ene løkken under bruk. Den andre løkken er for innfesnting i merd og for løfting inn og ut av merden.

Topp:
Toppen på mottaksstasjonen er snurpet sammen og låst av med et tynt tau som er festet i opphengsløkken. Når dette tauet er stramt er toppen lukket. Når tauet slakkes vil vekten av taren som er festet på innsiden dra notlinet ned, og toppen åpnes. Mottaksstasjonen leveres med en stk. tareremse, men om ønskelig kan det monteres flere.

Utspilingsringer:
Notlinet er montert inn i og utspiles av tre sirkulære ringer, en i topp, en i bunn og en i midten av sylinderformen. De to øverste ringene er laget av plastmaterialet polypropylen og er fôret med aluminium. Den nederste ringen er laget av stål.

Fluktåpninger:
I mottaksstasjonens øvre seksjon er det 4 stk. sirkulære åpninger hvor rensefisk kan svømme ut og inn. Disse åpningene åpnes og lukkes ved å stramme eller løsne på tauet ytterst i åpningene. Det er en hurtiglås på tauet.

Bunn:
I bunnen av mottaksstasjonen er det brukt ekstra små masker på notlinet. Notlinet er oppstrammet i stålringen uten snurping og folder, for å unngå at fisk setter seg fast.

Innfesting i bunn:
Samme type oppheng med to løkker montert på toppen av mottaksstasjonen er også montert i bunnen. Mottaksstasjonen kan henges opp ned. Dersom toppen åpnes vil tarestrimlene falle ut og stasjonen kan enkelt tømmes. Det er også mulig å feste inn flytere og henge stasjonen opp ned i merden. Det er montert et tau mellom topp- og bunnoppheng for enkelt å snu mottaksstasjonen.

3. Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

Mottaksstasjon for rensefisk vil med sin størrelse og utforming i utgangspunktet ikke ha innvirkning på hovedkomponenter og andre komponenter i anlegget. Oppdretter må imidlertid gjennomføre en risikovurdering før montering.

Dersom en ser indikasjoner på at mottaksstasjonen kan påvirke andre komponenter negativt må produsent kontaktes.

3.1 Kontroll før bruk

Ved mottak av mottaksstasjon for rensefisk må det kontrolleres at emballasjen er hel og at produktet er uskadet før det tas i bruk. Ta kontakt med Mørenot Aquaculture ved mistanke om feil eller skader på produktet.

Hvis produktet er skadet må det ikke settes i merden før det er reparert av et selskap i Mørenot Aquaculture divisjonen.

4. Transport og lagring

4.1 Håndtering ved lasting og lossing

Håndtering av produktet må utføres med forsiktighet for å hindre skade.

4.2 Lagring

Dersom mottaksstasjonen blir lagret i direkte sollys over lengre tid vil notlinet og ringene kunne bli svekket.

Notlinet kan skades av kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.

5. Montering og drift

5.1 Monteringsanvisning

Når mottaksstasjonen skal monteres er det viktig å ta hensyn til vær og strømforhold på den aktuelle lokaliteten.

Mottaksstasjonen bør senkes forsiktig ned på innsiden av notposen slik at gnag mot notvegg unngås.

Flyterne/flottørene som kan festes i opphengsløkkene vil sikre at mottaksstasjonen holdes flytende i vannoverflaten uten å belaste andre komponenter i anlegget. Mottaksstasjonen holdes på riktig plass i merden ved innfestning av tau i opphengsløkken i topp eller i bunn av stasjonen.

Innfestningstauet monteres i flytekragens rekkverk på en slik måte at det ikke kan påføres gnag eller annen skade på noten.

Kontroller for eventuelle begrensninger i brukerhåndbok fra flytekrageleverandøren mht. innfestingstau fra mottaksstasjon. Bruk minimum 12mm tau ved innfesting til flytekrage.

Hvis ikke annet er oppgitt skal nedre del av mottaksstasjonen henge fritt i vannet.

Kontroller at mottaksstasjonen ikke påfører notposen gnagskade ved utsett og i driftsfasen.

5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

Montering av mottaksstasjon for rensefisk kan foretas av personell som har sitt daglige virke på oppdrettsanlegget.

Brukerhåndbok for notpose og flytekrage skal være tilgjengelig for personell som skal montere mottaksstasjonen.

5.3 Ettersyn og kontroll

Etter at mottaksstasjonen for rensefisk er montert skal det kontrolleres at den har sirkulær form, er utspilt og at det ikke er deformasjoner eller folder i noten hvor rensefisk kan bli skadet.

Det må også kontrolleres at mottaksstasjonen ikke er i kontakt med notpose slik at det kan oppstå skader på denne som følge av gnag.

Ettersyn og kontroll av mottaksstasjonen skal inkluderes i lokalitetens øvrige ettersynsprogram.

5.4 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

Mottaksstasjonen er konstruert uten skarpe deler, men må plasseres slik at det ikke oppstår fare for gnag fra konstruksjonen mot notpose eller kontaktskade på andre komponenter i anlegget.

Mottaksstasjonen for rensefisk vil i liten grad påvirke kreftene som virker på anleggets fortøyning, men ved innfestning av mottaksstasjonen i posisjon via feste i flytekragen må en kontrollere for eventuell belastning.

Det er for øvrig påkrevd at oppdretter utfører en risikovurdering for alt bruk av ekstrautstyr på anlegget. Denne risikovurderingen må dokumenteres.

Ved uklarheter; ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS eller Aqua Knowledge AS for råd og veiledning.

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Normale driftsinnstillinger

Ved normal drift skal notlinet i mottaksstasjonen henge fritt ned i vertikal retning og ikke flyte opp mot overflaten. Det skal heller ikke være andre unormale deformasjoner av notlin eller ringer.

6.2 Ettersyn og inspeksjoner i driftsfasen

Ettersyn av mottaksstasjonen bør legges inn under oppdrettsanleggets øvrige ettersynsrutiner.

  • Et visuelt ettersyn fra overflaten bør gjennomføres under den daglige inspeksjonen av anlegget. Sjekkpunkt ved dette ettersynet er om det er tydelige deformasjoner av hele eller deler av mottaksstasjonen og om det er groe på mottaksstasjonen som kan fungere som alternativ føde for rensefisk fremfor lakselus.
  • Ettersyn bør også gjennomføres etter unormale hendelser som sterk strøm og høye bølger.

6.3 Rengjøring på anlegget

Det anbefales at mottaksstasjonen tas opp av sjø for spyling eller rengjøring på annen måte.

6.4 Rengjøring ved servicestasjon

Rengjøring på land kan utføres på et sertifisert serviceverksted. Mottaksstasjonen skal da leveres til serviceverkstedet i henhold til samme rutine som ved levering av skitne oppdrettsposer.

Mottaksstasjonen skal ikke vaskes i vaskemaskin på servicestasjon, men må spyles. Dette skal gjøres på «skitten sone» for å forhindre evt. smittespredning.
Alle servicestasjoner skal ha gode rutiner for å hindre smitte av eventuelle sykdommer og alt vaskevann blir desinfisert.

6.5 Kassering

Produktet er i utgangspunktet ikke klassifisert som spesialavfall, men anbefales å bli demontert for resirkulering ved kassering.

Kasserte mottaksstasjoner kan også leveres inn til en av Mørenot sine servicestasjoner, hvor den blir behandlet før resirkulering.