Vis innholdsfortegnelse

1. Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNeiSertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

2. Produktinformasjon

Luseskjørt levert av Mørenot Aquaculture AS er utviklet i nært samarbeid med oppdrettsselskaper og er designet for å hindre at frittsvevende luselarver kommer inn i oppdrettsmerden. Forsøk og uttesting har vist at ved rett bruk kan lusepåslag reduseres betydelig med bruk av luseskjørt, men det anbefales likevel en kombinasjon der flere tiltak inngår (f.eks. leppefisk) i tillegg til luseskjørt for en optimal lusebekjempelse.

2.1 Identifikasjon av produkt

Ved mottak av luseskjørt fra Mørenot Aquaculture AS vil produktet være merket med plast tag som beskriver omkrets og dybde på skjørtet samt et serienummer.

Plast tag med beskrivelse av omkrets, dybde og serienummer.
Plast tag med beskrivelse av omkrets, dybde og serienummer.

2.2 Produktbeskrivelse

Lusekjørt fra Mørenot Aquaculture AS er produsert i et polyesterbasert materiale forsterket med web-band og presenningsduk for å gi tilstrekkelig styrke ved montering og drift. Web-band sørger for at skjørtet kan løftes og håndteres sikkert samtidig som det forhindrer overbelastning på selve duken under påkjenning av strøm og bølger på lokaliteten. Ekstra presenningsduk er som oftest montert fra topp og 0,5 meter ned for å beskytte luseskjørtet mot gnag fra flytekrage.

Alle luseskjørt lages på mål etter kundens spesifikasjon, men vanlig størrelse er dybde 8m og omkrets 5 % større enn notens omkrets. Overlapp er normalt 15 meter, men det kan også monteres glidelås i hver ende for å få skjørtet ekstra tett i skjøten.

Toppen av luseskjørtet har påmontert flytelement og bunn av luseskjørtet har påmontert synkeelement. Begge deler er maskinsydd rundt hele skjørtets omkrets. Vanlig dimensjon er 2 kg/m flyt og 3 kg/m synk, men dette justeres med bakgrunn i lokalitetens miljøklasse og kundens spesifikasjoner.

Skjørtet kan også designes og produseres for påsying på notpose. Med denne løsningen vil skjørtet følge notens bevegelser og være funksjonelt også ved sterk strøm. For å benytte denne løsningen må notposen og skjørtet være tilpasset hverandre med festepunkter og eventuelle forsterkninger. Skjørt som er montert direkte på notposen kan øke belastningen i notposen utover det den er godkjent for. Det er derfor viktig at notprodusenten eller deres sertifiseringsorgan godkjenner denne løsningen.

2.3 Bestanddeler

Luseskjørtene er montert av Airbag duk produsert av FOV Fabrics AB i Sverige. Duken er lett og sterk og har vist seg veldig godt egnet over flere år både til helpresenning og til luseskjørt. Flyteelementet er av Isopor (Aquaorm) og synkeelementene er av blytau som er påsydd presenningen. Både flyteelement og synkeelement kan beskyttes med presenning slik at hele overflaten til presenningen er glatt og konsis.

For å sikre nødvendig styrke i konstruksjonen er det påsydd vertikale web band (flatstropp) i en standard avstand på 10 meter mellom hver. Web bandet har en bruddstyrke på 4 tonn og har en løkke i hver ende for løft og for påmontering til merd. Mellom hver web band løkke monteres det tauløkker eller web band løkker for feste til hvert innfestingspunkt på flytekragen. Denne skal behandles som sekundærinnfestning og skal ikke benyttes til løft.

3. Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

Luseskjørt skal kun monteres på anlegg som er dimensjonert og beregnet for luseskjørt med korrekt dybde og med soliditet (Sn) på minimum 0,67. Last i luseskjørtets hovedinnfestninger må ikke overstige 4 tonn i driftsfasen hvis ikke skjørtet er konstruert og sydd med web band som tåler mer belastning.

Soliditet 0,67 tilsvarer tett membran (ref. TR-30678-1751) og selv om luseskjørtet ikke er helt vanntett vil det i praksis oppføre seg som tett presenning og påføre resten av anlegget økte krefter. Bruk av denne soliditeten vil også ta høyde for begroing på duken.

Hvis luseskjørtet skal monteres direkte i notposen må dette i tilfelle avklares og godkjennes av notprodusenten eller deres sertifiseringsorgan.

Mørenots eget konsulentselskap Aqua Knowledge AS kan kontaktes for gjennomføring av analyser og godkjenning av anlegg med luseskjørt.

Det er oppdretters ansvar å påse at luseskjørtet er inkludert med i beregningene og godkjenningene av anlegget.

3.1 Kontroll før bruk

Ved mottak av luseskjørt må det kontrolleres at emballasjen er hel og at produktet er uskadet før bruk. Ta kontakt med Mørenot Aquaculture ved mistanke om feil eller skader på produktet.

Hvis luseskjørtet har hull eller revner vil det ha redusert funksjon og må repareres før det tas i bruk.

4. Transport og lagring

4.1 Håndtering ved lasting og lossing

Det skal kun brukes godkjent løfteredskap for lasting/lossing fra bil/båt.

Lasting og lossing skal foretas med forsiktighet for å hindre skade på skjørtet eller på personell.

Løft kun i web band løkker som er påsydd vertikalt i hele dukens dybde. Andre løkker er ikke beregnet for løft.

4.2 Lagring

Selv om materialene er stabilisert mot Ultrafiolett lys (UV-lys), må ikke skjørtet lagres lagret i direkte sollys over lengre tid, duken vil da kunne bli svekket.
Øvrige materialer i skjørtet kan være ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.

5. Montering og drift

5.1 Monteringsanvisning

Når skjørtet skal monteres er det viktig å ta hensyn til vær og strømforhold på den aktuelle lokaliteten.

Skjørtet bør monteres og settes fast på utsiden av flyterørene på merden. Kontroller for eventuelle begrensninger i brukerhåndbok fra flytekrageleverandøren.

Løkker på web band som er montert vertikalt langs hele dybden på skjørtet og som har løkker i begge ender skal først henges opp. Disse er montert på hver 10 meter.

Festepunkt på merden er rundt merdens rekkestøtter hvis ikke annet er oppgitt fra flytekrageprodusent.

Når alle hovedløkkene er festet i flytekragen kan sekundærløkkene festes. Disse skal passe på hver rekkestøtte i flytekragen.

Hvis ikke annet er oppgitt skal nedre del av skjørtet / blytauet henge fritt i vannet. Hvis nedre del av skjørtet skal festes i notpose på denne være tilpasset og dimensjonert for dette. Ved montering på notpose må notposen være tørket opp slik at montering kan foregå på en sikker måte.

  1. Start med å feste hovedløkkene på hver 10 meter.
  2. Deretter festes sekundærløkkene.
  3. Når skjørtet er ferdig montert er det hovedløkkene som skal ha mest belastning – og være mest oppstrammet
  4. Ved montering fast i not – må notposen være designet og godkjent for dette.

5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

Montering luseskjørt kan foretas av personell som har sitt daglige virke på oppdrettsanlegget.

Brukerhåndbok for notpose og flytekrage skal være tilgjengelig for personell som skal montere luseskjørt.

5.3 Ettersyn og kontroll

Etter at skjørtet er montert skal det kontrolleres at det ikke er unormal stramming eller deformasjon på notpose eller på skjørt.

5.4 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

Oppdretter er ansvarlig for at tilhørende utstyr på lokaliteten er dimensjonert med hensyn på at luseskjørtet kan forårsake økning i krefter eller deformasjoner.
Dette gjelder spesielt fortøyningssystemer og notposer.

Ved uklarheter; ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS eller Aqua Knowledge AS for råd og veiledning.

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Normale driftsinnstillinger

Ved normal drift skal luseskjørtet henge rett ned uten synlig overbelastning eller unormal deformasjon. Hovedtyngden på skjørtet skal være på hovedløkkene / web bandet som er montert vertikalt på hele skjørtets dybde.

6.2 Ettersyn og inspeksjoner i driftsfasen

Ettersyn av skjørt bør sammenfalle med ettersyn av notpose og må legges inn under oppdrettsanleggets øvrige ettersynsrutiner.

  • Et visuelt ettersyn fra overflaten bør gjennomføres minimum en gang per uke. Sjekkpunkt ved dette ettersynet er om skjørtet opprettholder sine normale driftsinnstillinger eller om det har skjevbelastning / overbelastning eller unormal deformasjon. Skjørtet bør også kontrolleres for hull med jevne mellomrom.
  • Hoved ettersyn av skjørtet bør sammenfalle med hoved ettersyn av notpose. Skjørtet bør leveres inn til notverksted sammen med notposen for reparasjon. Skjørtet må være spylt før innlevering til servicestasjon.
  • Ettersyn bør også gjennomføres etter unormale hendelser som sterk strøm, høye bølger, drivgods i vannet og lignende.

6.3 Rengjøring i sjø

Ved rengjøring i sjø må det benyttes spyle utstyr som ikke skader fiberduken eller web bandet. Begynn med lavt trykk og øk trykket etter behov, men vær obs på skader som kan oppstå ved høyt trykk.

6.4 Rengjøring på land

Rengjøring på land bør gjøres på et sertifisert serviceverksted. Skjørtet skal ikke vaskes i vaskemaskin på servicestasjon, men må spyles. Dette skal gjøres på «skitten sone» på servicestasjonen for å forhindre evt. smittespredning.
Alle servicestasjoner skal ha gode rutiner for å hindre smitte av eventuelle sykdommer og alt vaskevann blir desinfisert.
En god rengjøring er avgjørende for å få til en god reparasjon av skjørtet.

6.5 Kassering

Produktet er i utgangspunktet ikke klassifisert som spesialavfall, men hvis det er påmontert bly eller blytau må dette fjernes før kassering og leveres inn til spesialmottak.

Kasserte skjørt kan også leveres inn til din lokale Mørenot servicestasjon – så sørger vi for leveranse til nærmeste miljøstasjon.