Vis innholdsfortegnelse

1. Produsent og produktinformasjon

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNeiSertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

1.2 Produktinformasjon

Brukerhåndboken beskriver montering, drift og vedlikehold av fortøyningens enkeltkomponenter og fortøyningssystemet som helhet. Det er en forutsetning for opprettholdelse av sertifisering at veiledning og krav i brukerhåndboken etterfølges ved installasjon / montering og i driftsfasen.


Brukerhåndboken er generell for alle typer fortøyningssystem og det er derfor svært viktig at også fortøyningsanalysen legges til grunn for dimensjonering og utforming av fortøyningssystemet. Analysen kan også i enkelte tilfeller gi føringer for levetid på komponenter som overprøver krav i brukerhåndboken.

1.3 Identifikasjon av produkt

Det er et krav i Nytek forskriften at alle enkeltkomponenter som skal brukes til fortøyning av fiskeoppdrett skal være produktsertifisert. Mørenot Aquaculture AS utsteder produktsertifikat for hver fortøyningskomponent for å dokumentere at produktet tilfredsstiller alle gjeldende krav. Produktsertifikatet skal inneholde nødvendig informasjon for å foreta korrekt identifikasjon og dimensjonering av komponenten.

Utdrag fra produktsertifikat
Utdrag fra produktsertifikat

ID merket som sertifikatet henviser til skal være godt synlig på komponenten. Merket kan være i form av stempel eller en godt synlig merkeetikett. Hvis merket mangler eller er skadet må leverandør underrettes slik at nye ID merker kan monteres.

1.4 Krav til endring eller ombygging av fortøyning

Leverandør / produsent av fortøyningssystemet skal kontaktes ved følgende endringer:


 • Endring i miljødata som danner grunnlag for fortøyningsanalyse
 • Endring i not størrelse eller maskestørrelse / trådtykkelse – utover grunnlaget til fortøyningsanalysen.
 • Endring i merdstørrelse / type.
 • Økt loddvekt til not – utover grunnlaget til fortøyningsanalysen
 • Økning i antall merder – utover grunnlaget til fortøyningsanalysen
 • Endring av brutto vekt eller areal av flåte
 • Endring i plassering av bunnfester
 • Endring av anleggets orientering
 • Endring av innfestningspunkt fra fortøyning til flyter

Det er ikke nødvendig å kontakte leverandør / produsent ved vanlig vedlikehold eller utskifting av enkeltkomponenter - så fremt nye komponenter er produktsertifisert og er dimensjonert i henhold til fortøyningsanalysen.

2. Hovedkomponenter og dens bestanddeler

Fortøyningssystemet skal kun sammensettes av komponenter som er produktsertifisert i henhold til NYTEK forskriften og tilfredsstiller kravene i NS 9415:2009.

Mørenot Aquaculture AS leverer følgende produktsertifiserte komponenter:

 • Flexilink® - Prefabrikkert ramme eller enkeltstropper
 • Fibertau – 3-slått av PP og PE
 • Fibertau – 8-slått av PP og PE
 • Kauser
 • Ringer
 • Sjakler
 • Galvanisert kjetting
 • Ubehandlet kjetting
 • Anker
 • Fjellbolter
 • Bøyer
 • Koblingsplater i stål

Hvis det er tvil om komponenten er produktsertifisert må leverandør kontaktes før delen monteres inn i fortøyningssystemet.

Dersom Flexilink®-stropper strupes må strupefaktor på 0.8 benyttes på oppgitt MBL ved dimensjonering.

Strupefaktor.png
Struping av Flexilink®-stropp

3. Transport og lagring

3.1 Krav til hvordan utstyret skal pakkes, transporteres, flyttes og lagres

Kravene under gjelder i tillegg til generelle sikkerhetskrav for løft og transport.

Flexilink®

PakkingPrefabrikkert Flexilink®-ramme pakkes iht. interne prosedyrer i storsekk, trekasse eller container. Større rammer deles opp i flere deler og leveres i to eller flere storsekker, trekasser eller containere.

Enkelt stropper pakkes slik at det er beskyttet mot skader.
TransportPrefabrikkert Flexilink®-ramme fraktes i hovedsak ferdig pakket på bil, båt etc. Under transport må storsekker, trekasser eller containere beskyttes mot ytre belastninger.

Enkelt stropper fraktes slik at fiberstroppene beskyttes mot fil, gnag eller annen mekanisk eller kjemisk påvirkning.
FlyttingFlytting av prefabrikkert Flexilink®-ramme gjennomføres i pakket emballasje med truck eller godkjent løfteutstyr. Emballasje skal ikke utsettes for trykklaster som skader emballasje eller innhold.

Enkelt stropper flyttes slik at det ikke oppstår skader eller slitasje.
LagringPrefabrikkert Flexilink®-ramme og enkelt stropper skal i utgangspunktet lagres innendørs – for best mulig beskyttelse mot sollys. Unntaket er hvis delene er tildekket av presenning eller innpakket i et materiale som hindrer direkte påvirkning av sol.

For enklere håndtering av prefabrikkerte flexilink®-rammer anbefales det at rammene ikke blir utsatt for vann før montering i sjø for å hindre at tau i rammene blir vått og øker den totale vekten.

Fibertau – 3-slått og 8-slått av PP og PE

PakkingHele kveiler pakkes inn med beskyttende plast / wrapping fra produsent. Ferdig målt / spleist tau pakkes i storsekk / eske – eller kveiles opp på pall og beskyttes med krympeplast eller tilsvarende.
TransportTauet kan transporteres på pall, i sekk eller som hele kveiler – løst på bil, båt etc. Under transport må tauet beskyttes mot fil, gnag eller annen mekanisk eller kjemisk påvirkning.
FlyttingTau skal i utgangspunktet lagres på pall og flyttes med truck på ordinær måte. Delene kan også flyttes med kran hvis det brukes løfteutstyr som er godkjent for formålet. Løftestropp / slings skal da tres igjennom hele kveilene. Tau som er brukt til sammenbinding av taukveilen skal ikke brukes til løft. Det er viktig ved flytting å påse at tau ikke files / slites mot underlaget.
LagringTau skal i utgangspunktet lagres innendørs – for best mulig beskyttelse mot sollys. Unntaket er hvis delene er tildekket av presenning eller innpakket i et materiale som hindrer direkte påvirkning av sol.

Kauser og ringer

PakkingPakkes på pall eller buntes sammen for løft.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingSkal ikke utsettes for syrer eller slag som ødelegger galvanisering under håndtering / flytting. Må ikke varmebehandles.
LagringMå ikke varmebehandles.

Sjakkel

PakkingPakkes på pall eller buntes sammen for løft.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingSkal ikke utsettes for syrer eller slag som ødelegger galvanisering under håndtering / flytting. Må ikke varmebehandles.
LagringMå ikke varmebehandles.

Ubehandlet og galvanisert kjetting

PakkingKjetting pakkes på pall eller buntes sammen med godkjent wire / løftestropp.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingKjetting som er buntet sammen med stropp / wire skal løftes etter denne og ikke i kjettingløkke. Kjetting på pall flyttes med truck eller kran. 

Galvanisert kjetting skal ikke utsettes for syrer eller slag som ødelegger galvanisering under håndtering / flytting. Må ikke varmebehandles.
LagringIngen spesielle krav til lagring av ubehandlet kjetting.
Galvanisert kjetting må ikke varmebehandles.

Anker

PakkingIngen spesielle krav til pakking av anker.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingAnker skal løftes i innfestningspunkt for sjakkel – eller i hull på stamme som er beregnet for nedsenking av anker.
LagringIngen spesielle krav til lagring av anker.

Fjellbolter

PakkingPakkes på pall eller buntes sammen for løft.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingSkal ikke utsettes for syrer eller slag som ødelegger galvanisering under håndtering / flytting. Må ikke varmebehandles.
LagringMå ikke varmebehandles.

Bøyer

PakkingIngen spesielle krav til pakking.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingBøyer skal løftes i løfteøye eller i kjetting som går igjennom bøyekropp.  Bøyer kan også flyttes med truck, men bøyen må ikke utsettes for slag eller annen påvirkning som kan føre til sprekker / hull i bøyekroppen.
LagringIngen spesielle krav til lagring av bøyer.

Koblingsplater i stål

PakkingPakkes på pall eller buntes sammen for løft.
TransportIngen spesielle forhåndsregler for transport utenom sikring av last.
FlyttingSkal ikke utsettes for syrer eller slag som ødelegger galvanisering under håndtering / flytting. Må ikke varmebehandles.
LagringMå ikke varmebehandles.

Lys og lysfester

PakkingLys pakkes i tilpasset kasse eller stroppet liggende på pall.

Lysfester pakkes i kasse eller på pall med forhøyninger.
TransportVed transport av lys i tilpasset kasse er det ingen spesielle forhåndsregler utenom sikring av last.
Ved transport av lys stroppet liggende på pall vil lys stikke ut i begge ender av pall og må derfor ikke stables eller plasseres slik at lysene utsettes for slag eller annet som skader lysene.

Ingen spesielle krav til transport av lysfester utenom sikring av last.
FlyttingLys som er pakket i tilpasset kasse eller på pall flyttes med truck eller godkjent løfteutstyr.

Lys skal ikke utsettes for slag under håndtering / flytting.

Ingen spesielle krav til lysfester.
LagringVed lagring av lys over lengre tid kobles lyskilde fra batteri.

Ellers ingen spesielle krav til lagring.

4. Montering

Monteringsmetoder og sammensetting av komponenter vil være noe forskjellig i forhold til hvilken type konstruksjon som skal fortøyes. Det må tas hensyn til fortøyningsanalyse samt krav og anvisninger i brukerhåndbok fra fortøyningsleverandør og flytekrageleverandør ved montering og installasjon.

4.1 Monteringsanvisning for enkeltdeler i fortøyningssystem

Flexilink®

Flexilink®-ramme består av spesialtilpasset rundslings som er sammenkoblet med fibertau. Korrekt metode for sammenkobling er kritisk for at tauet skal beholde opprinnelig MBL og for at materialfaktor for spleis kan benyttes i dimensjonering av tauverk. Godkjent sammenkoblingsmetode er en løkke i løkke kobling med spleist øye på tauet.


Alle stropper inkl. bøyestropp/tau strupes rund hoved stropp i Flexilink® ved montering.


Standard lengde på stropper (Lengde / Omkrets):

 • Hovedstropp - 1,5 / 3 meter (2 / 4 meter ved større dimensjoner)
 • Sekundærsikring - 2 stk. 1,5 / 3 meter monteres inn i Flexilink® ved å strupe anker og rammestropper rundt hoved stropp.
 • Ankerlinestropper - 5 / 10 meter (10 / 20 meter ved dobbel bøyemontering). Lengde kan tilpasses kundens ønsker.
 • Rammestropp - 1,5 / 3 meter 
 • Hanefotstropp - 1,5 / 3 meter. Lengder kan tilpasses kundens ønsker.
 • Bøyestropp/tau - 7 meter. Lengder tilpasses kundens ønsker med skjøting av enkeltstropper for ønsket lengde.

Alle stropper som monteres inn i Flexilink må ha tilpasset styrke i forhold til gjeldende fortøyningsanalyserapport.


Tau skal kun festes i inn i Flexilink med løkke i løkke forbindelse.

Eksempel på montering av fortøyningsliner i Flexilink®-ramme
Eksempel på montering av fortøyningsliner i Flexilink®-ramme
Løkke i løkke sammenkobling
Løkke i løkke sammenkobling

Fibertau

Kause skal monteres på tau for beskyttelse mot gnag og slitasje. Tau skal ikke knyttes direkte i sjakkel eller andre komponenter uten at dette er beskrevet i fortøyningsrapporten og nødvendig sikkerhetsfaktor er lagt til i dimensjonering av fibertau.

Spleising av tau skal alltid utføres / godkjennes av erfarent personell. Det skal alltid være minimum 5 innstikk av hver kordel ved bruk av 3 slått tau og synketau og minimum 6 innstikk ved 8 flettet tau. Kausen skal sikres mot å falle ut ved bruk av bendsletråd eller tilsvarende (gjelder ikke ved bruk av rørkauser).Ved montering av fortøyning må ikke tauet utsettes for gnag / slitasje / unødig belastning Kause skal monteres på tau for beskyttelse mot gnag og slitasje. Tau skal ikke knyttes direkte i sjakkel eller andre komponenter uten at dette er beskrevet i fortøyningsrapporten og nødvendig sikkerhetsfaktor er lagt til i dimensjonering av fibertau.

Ved montering av fortøyning må ikke tauet utsettes for gnag / slitasje / unødig belastning.

Eksempel på montering av fibertau i sjakkel med kause og bendsling.
Eksempel på montering av fibertau i sjakkel med kause og bendsling.
Eksempel på montering av fibertau i sjakkel med rørkause.
Eksempel på montering av fibertau i sjakkel med rørkause.

Kjetting

Kjetting skal alltid monteres i fortøyning via sjakkel eller andre godkjente koblingselementer. Sjakkel må alltid kobles inn i kortside på løkke. Kjettingen er ikke testet og godkjent for belastning på løkkens langside.


Ved låring av kjetting fra båt til sjø skal kjettingen ikke utsettes for sidespenninger eller vridninger. Når kjettingen har påmontert vekt er det viktig at utsettingshastigheten er under kontroll slik at kjettingen ikke utsettes for rykk.

Eksempel på montering av kjetting mot fibertau
Eksempel på montering av kjetting mot fibertau

Sjakkel

En fortøyningssjakkel består av tre separate deler – bøyle, bolt og mutter. Det skal i tillegg medfølge låsesplint som skal monteres ved siden av mutter – som sekundærsikring. Det skal kun benyttes låsesplint som leveres med sjakkel. Bruk av feil låsesplint kan føre til raskere korrosjon og forringelse av komponenten. 


Mutter skal trekkes godt til. Selv om bøylen innsnevres blir ikke styrken i sjakkelen redusert. Ved innfestning mot plast må det sikre at det ikke oppsår gnag mellom bøyle og plast dersom sjakkel innsnevres.


Sjakkelen skal kun belastes i lengderetning – dvs. i topp av bøylen og i bolt.

Eksempel på montering av sjakkel
Eksempel på montering av sjakkel

Koblingsplater i stål

Koblingsplater levert av Mørenot Aquaculture AS er konstruert / beregnet for at sjakkel er siste punkt inn mot koblingsplaten. Det er viktig å påse at sjakkel bolt settes nedover i platen (mutter og splint på undersiden). Dette for å unngå at bolt faller ut hvis sjakkelmutter skrur seg ut / korroderer.


Det leveres forskjellige koblingsplater i forhold til bruksområde og styrke, men prinsippet er det samme i alle plater levert av Mørenot Aquaculture AS.


Det er tillagt feste i midten av platen for bøyeinnfesting. Dette punktet er ikke beregnet til fortøyningsliner og skal kun benyttes til innfesting av bøyer.

Eksempel på montering av koblingsplate i stål
Eksempel på montering av koblingsplate i stål

Bøyer

Bøyer leveres ferdig sammensatt fra Mørenot Aquaculture AS. Dersom dette ikke er tilfellet henvises det til brukerhåndbok til aktuell underleverandør for hvordan sammenstilling av bøyen gjennomføres.


Mørenot Aquaculture AS leverer flere typer bøyer fra flere leverandører. I hovedsak er det 2 typer, en med stålarmatur(beslag) og en med plast armatur(beslag).


Under montering på lokalitet anbefales det at bøyen monteres med nedtrekk/belastning under alle forhold, dette for å redusere slitasje på armatur og skrog.


Alle bøyer skal monteres med topp opp og bunn ned i sjø. Bøyen skal være merket med topp og bunn. 


Montering - Bøye med plastarmatur.png

For bøyer med stålbeslag benyttes ordinære sjakler som strammes godt og låses med sekundærsikring. For bøyer med både kjetting og sjakkel i bunn. Brukes kjetting som innfestning.


Montering - Bøye med stålarmatur.jpg

Bøyer i fortøyning skal alltid monteres via sjakkel eller andre godkjente koblingselementer. 


For bøyer som skal monteres på en Flexilink®-ramme skal det kun benyttes produktsertifiserte bøyestropper tilpasset Flexilink®.


For bøyer som monteres i koblingsplater av stål kan både kjetting og tau benyttes.


Lysfester som monteres på bøye skal være tilpasset bøyetype.

Anker

Anker skal monteres med sjakkel i kjetting på fortøyningsline. Sjakkel monteres i innfestningspunkt på ankerstokken. Der sjakkel i innfestningspunkt leveres som en del av anker skal det ikke benyttes sjakkel med lavere dimensjon eller MBL enn det som er oppgitt for medfølgende sjakkel.

Anker låres ned på oppgitt posisjon som en del av fortøyningslinen. Når ankeret har lagt seg på bunn skal ankeret dras med en jevn belastning og med en taulengde som er minst lik taulengden som skal installeres på anlegget for gjeldende fortøyningsline til ankeret får feste.

Holdekraft til anker skal kontrolleres og sannsynliggjøres at holder krav til holdekraft oppgitt i fortøyningsanalyserapport iht. krav fra NYTEK-forskriften og NS 9415:2009.

Eksempel på montering av anker
Eksempel på montering av anker

Fjellbolt

Fjellbolt som bunnfeste til forankring leveres i størrelser 32 – 65mm. 


Bolter beregnet for gysing benyttes.


Borehull skal ikke være kjerneboret hull, men slagborede hull pga. hullvegg ikke skal være glatt. Diameter på borehull bør være slik at fjellbolt roterer fritt i borehullet, anbefaler diameter på borehull som er 4mm større enn diameter på fjellbolt.


Ved gysing må bruksanvisning for valgt gysemasse følges, men bruker / montør må vurdere fjellets egnethet for montering av gysebolt.


Øyebolt skal senkes helt ned i borehullet til øyet treffer steingrunnen.
T-bolt skal senkes helt ned i borehullet til der hvor lakkeringen på skaftet av T-bolten slutter og bunnen av T-bolten treffer bunnen av borehullet.


Bolten kan belastes først 24 timer etter montering.

Eksempel på montering av fjellbolt
Eksempel på montering av fjellbolt

Lodd / Motvekt på anker

Der det er nødvendig å motvirke oppløft / vertikal kraft på anker anbefales det å påmonteres ekstra vekt – tilsvarende beregnet vertikal kraft i fortøyningsanalysrapport. 


Som motvekt anbefales det å benyttes kjetting eller betonglodd.


Lodd / motvekt skal monteres slik at den ikke er en del av fortøyningslinens totale styrke. Det vil si at brudd i innfestning til lodd / motvekt ikke fører til brudd i fortøyningslinen. Se figurer for eksempel på montering av lodd / motvekt.

Eksempel på montering av motvekt ved bruk av trekantplate i fortøyningsline
Eksempel på montering av motvekt ved bruk av trekantplate i fortøyningsline

4.2 Krav til vær

Dårlig vær eller naturtilstander som strøm, is etc. kan ha avgjørende betydning for kvaliteten på fortøyningsinstallasjonen og vil derfor også ha betydning for om hovedkomponenten oppfyller sine spesifikke krav.  Mannskap på installasjonsfartøy og oppdragsgiver må hele tiden vurdere om værforholdene er slik at det planlagte arbeidet kan utføres mht sikkerhet og kvalitet.


Størrelse og stabilitet på installasjonsfartøy stort sett avgjørende for om værsituasjonen er tilfredsstillende til fortøyningsarbeid. Unntaket er ved utsett av anker i sterk strøm. Uavhengig av båt må det påses at strømforholdene ikke fører til avdrift av anker før det når bunn ved oppgitt posisjon.

4.3 Plassbehov

Det er varierende plassbehov under montering og installasjon av fortøyningssystemer. Det kreves god plass for hele tiden å ha oversikt alle delene i systemet. Det er viktig med god oversikt for å kunne avdekke eventuelle feil eller mangler på et tidlig tidspunkt. Det er ofte begrenset dekksplass om bord i installasjonsfartøy og det er derfor en fordel med lagringsplass på kai i nærhet til lokalitet hvor fortøyningssystemet skal installeres. Med lagerplass i tillegg til installasjonsfartøy kan en planlegge plassbehovet om bord til for eksempel en halv eller en hel dag – avhengig av båtstørrelse og prosjektets omfang.

4.4 Behov for ekstraredskap til montering samt bruk av disse

Det kreves at låsemutter på sjakkel strammes med fastnøkkel eller pipesett.


Andre ekstraredskaper: Kniv, tape, bendsletråd, løftestropper og låsetau (eks.24mm danline).

4.5 Tegninger for å lette montering, drift og vedlikehold

Figurer nedenfor viser forskjellige konfigurasjoner som kan benyttes i ulike typer fortøyningsliner. Valg av fortøyningskonfigurasjon må baseres på en helhetsvurdering som tar høyde for krav i fortøyningsanalysen, bunntopografi, bunnhardhet, lengder og vinkler på ankerliner og krav i brukerhåndbok til andre hovedkomponenter.

Eksempel på montering av motvekt på fortøyningsline
Eksempel på montering av motvekt på fortøyningsline
Eksempel på montering av ekstra bøye på fortøyningsline for koblingsplate
Eksempel på montering av ekstra bøye på fortøyningsline for koblingsplate
Eksempel på hanefotkonfigurasjon i Flexilink® med tau og kjetting
Eksempel på hanefotkonfigurasjon i Flexilink® med tau og kjetting
Eksempel på linekonfigurasjon med anker
Eksempel på linekonfigurasjon med anker
Eksempel på linekonfigurasjon med fjellbolt
Eksempel på linekonfigurasjon med fjellbolt

5. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

Konstruksjonsdeler til fortøyning skal kun kobles sammen med andre produktsertifiserte komponenter. Innfestingspunkt i flytekrage / flåte må ha kapasitet til å tåle lastene som påføres fra fortøyningssystemet. Lastene i innfestingspunkt er oppgitt i fortøyningsanalysen og kapasitet til innfestingspunktet er oppgitt i flytekragens brukerhåndbok.


Det er også viktig å påse at konstruksjonsdelen som festes i flyter passer fysisk på mål og at materialegenskapene ikke fører til at materialene svekkes (eks. korrosjonshastighet).

6. Drift og vedlikehold

Eier av fortøyningssystemet plikter å utføre vedlikehold som beskrevet i brukermanual og produktsertifikat. Vedlikeholdet skal sikre at enkeltkomponenter og totalanlegget er i best mulig stand i løpet av systemets levetid. 


De enkelte konstruksjonsdelene vil ha varierende levetid i forhold til de lastene de blir utsatt for i driftsperioden. Det er derfor svært viktig at eier / bruker utfører egne risikoanalyser som baserer seg på erfaringer fra hver spesifikk lokalitet. Disse risikoanalysene vil være et supplement til kravene i brukerhåndbok / produktsertifikat og kan fange opp elementer som ikke er med i en generell vurdering.

6.1 Risikovurdering knyttet til montering og drift av fortøyningssystemet

Eier av fortøyningssystemet plikter å gjennomføre en risikovurdering som dekker inn punktene; montering og drift. Vurderingen skal dekke inn spesifikke punkter som gjelder for hver enkelt lokalitet og driftsform.  Risikovurderingen skal baseres på en systematisk risikoanalyse.


Risikovurderingen kan og bør føre til endringer i drift og vedlikeholdsprogram som er fastsatt i brukermanualen. Det kan ikke gjøres endringer som reduserer antall inspeksjoner eller reduserer antall objekter som skal inspiseres. Egne risikovurderinger kan heller ikke gi økt levetid på enkeltkomponenter utover det som er fastsatt i brukermanual eller i produktsertifikat.


Eksempelvis vil en hanefotinnfesting som består kun av tau være mer utsatt for sol og propellskader enn en hanefot som har kjetting de øverste meterne mot flytekrage. Dette bør i risikoanalysen trigge en hyppigere inspeksjon og eventuelt en lavere levetid på tauverket. Ellers bør det tas hensyn til spesielle miljøforhold som bølge / strøm, erfaringer med korrosjonshastighet og lignende.


Risikoanalysen skal lede til en handlingsplan der tiltakene beskrives og settes i system.

6.2 Ettersynsprogram

Inspeksjonsintervall og omfang av inspeksjonene avhenger av type fortøyningssystem som er installert på lokaliteten. På grunn av forskjellig risiko knyttet til de forskjellige systemene, er det nødvendig å differensiere ettersynsprogrammet for følgende typer fortøyningssystem.

 • Rammefortøyning med 8 hulls koblingsplater
 • Rammefortøyning med 12 – 16 hulls koblingsplater
 • Rammefortøyning med Flexilink system
 • Fortøyningssystem til flåter og stålanlegg

Ettersynsprogrammet er delt inn i 4 forskjellige typer ettersyn:

 • Periodisk ettersyn - skal utføres i faste intervaller og med faste sjekkpunkter
 • Hoved ettersyn - skal utføres i faste intervaller eller i etterkant av større endringer.
 • Hendelsesinitiert ettersyn - skal utføres i etterkant av hendelser som kan ha ført til skader eller svekkelser på systemet
 • Funksjonsettersyn – skal utføres ved behov for å teste kapasitet til en eller flere komponenter.

For alle typer fortøyningssystem er det et krav i NYTEK-forskriften om at det gjennomføres inspeksjon med ROV eller dykker etter installasjon og før utsett av fisk.

6.3 Periodisk ettersyn

Ettersynet kan utføres av internt personell som har sitt daglige virke på anlegget eller av bedriftens interne eller innleide serviceteam. Ettersynet skal loggføres og avvik skal utbedres så snart det er praktisk mulig.

Hvis noen av delene som skal inspiseres er begrodd må delene rengjøres før inspeksjon.

Periodisk ettersyn
FortøyningHyppighet / frekvensSjekkpunktKontrolleres spesielt forHjelpemiddel
Ramme med 8 hulls koblingsplaterKontroll hver 3.mnd.Alle koblingsplater og alle deler inn mot koblingsplate (sjakkel, kjetting etc..) RammetauManglende splint i sjakkelbolt. Løs mutter på sjakkelbolt Slitasje på tau i området rundt koblingsplate. Korrosjon, utmating i stålkomponenterDykker, ROV eller kamera. Koblingsplate kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
Ramme med 12 – 16 hulls koblingsplaterKontroll hver 12.mnd.Alle koblingsplater og alle deler inn mot koblingsplate (sjakkel, kjetting etc..) RammetauManglende splint i sjakkelbolt. Løs mutter på sjakkelbolt Slitasje på tau i området rundt koblingsplate. Korrosjon, utmating i stålkomponenterDykker, ROV eller kamera. Koblingsplate kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
Ramme med Flexilink®Kontroll hver 24.mnd.Alle koblingsringer (hovedstropp) og alle koblinger som er festet inn på ringen. Rammetau.Slitasje eller skader på fiberstropp og tau. Blå farge på hovedstropp indikerer slitasje. Hvis kappene er slitt helt ned (hvit farge) må hovedstropp skiftes.Dykker, ROV eller kamera. Koblingspunkt kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
Ankerliner koblet i Flexilink®Kontroll hver 24.mndØverste del av alle ankerliner til ramme.Kontroller innfestinger mot koblingspunkt. Se om noen av ankerlinene er spesielt slakke eller spesielt stramme. Ved mistanke om avvik må hele linen kontrolleresDykker, ROV eller kamera.
Ankerliner koblet i koblingsplate av stålKontroll hver 12.mndØverste del av alle ankerliner til ramme eller stålanlegg / flåteKontroller innfestinger mot koblingspunkt. Se om noen av ankerlinene er spesielt slakke eller spesielt stramme. Ved mistanke om avvik må hele linen kontrolleresDykker, ROV eller kamera.
Haneføtter / innfestinger mot flytekrage / flåteKontroll hver 12.mnd.Alle innfestinger mot flytekrage / flåteKontroller innfestinger mot flytekrage. Sjekk hanefot for å se om det er slitasje eller skader forårsaket av båt etc.Dykker, ROV eller kamera. Koblingspunkt kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.


6.4 Hovedettersyn

Hovedettersyn er en full gjennomgang av hele fortøyningssystemet. Inspeksjonen skal gjennomføres av rutinert personell som kan dokumentere kompetanse og erfaring på området. Rapport fra inspeksjon skal være utfyllende og det skal dokumenteres med bilder at hver fortøyningsline er kontrollert. Alle avvik skal registreres og lukkes så snart det er praktisk gjennomførbart

Hvis noen av delene som skal inspiseres er begrodd må delene rengjøres før inspeksjon.

Hovedettersynet kan med fordel sammenfalle med brakkleggingsperiode på lokaliteten.

Oversikt - Hovedettersyn
FortøyningHyppighet / frekvensSjekkpunktKontrolleres spesielt forHjelpemiddel
Ramme med 8 hulls koblingsplater
Kontroll hvert 4. år.Alle koblingsplater og alle deler inn mot koblingsplate (sjakkel, kjetting etc..).
Rammetau
Manglende splint i sjakkelbolt. Løs mutter på sjakkelbolt Slitasje på tau i området rundt koblingsplate. Korrosjon, utmating i stålkomponenterDykker, ROV eller kamera. Koblingsplate kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
Ramme med 12 – 16 hulls koblingsplaterKontroll hvert 4. år.Alle koblingsplater og alle deler inn mot koblingsplate (sjakkel, kjetting etc..).
Rammetau.
Manglende splint i sjakkelbolt. Løs mutter på sjakkelbolt Slitasje på tau i området rundt koblingsplate. Korrosjon, utmating i stålkomponenter Dykker, ROV eller kamera. Koblingsplate kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
Ramme med Flexilink®Kontroll hvert 4. år.Alle koblingsringer (hovedstropp) og alle koblinger som er festet inn på ringen. Rammetau.Slitasje eller skader på fiberstropp og tau. Blå farge på hovedstropp indikerer slitasje. Hvis kappene er slitt helt ned (hvit farge) må hovedstropp skiftes.Dykker, ROV eller kamera. Koblingspunkt kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
AnkerlinerKontroll hvert 4. år.Alle ankerliner til ramme eller stålanlegg / flåte.Kontroller innfestinger mot koblingspunkt. Se om noen av ankerlinene er spesielt slakke eller spesielt stramme. Se etter slitasje eller skader. Kontroll av anker og fjellbolter. Sjekk spesielt om det har vært eller er kontakt mellom tau og bunn. Dykker, ROV eller kamera. Hele linelengden skal kontrolleres.
Haneføtter / innfestinger mot flytekrage / flåte Kontroll hvert 4. år.Alle innfestinger mot flytekrage / flåte.Kontroller innfestinger mot koblingspunkt og mot flytekrage. Sjekk hele lengden til hanefot for å se om det er slitasje eller skader forårsaket av båt etc.Dykker, ROV eller kamera. Koblingspunkt kan også heises opp ved bruk av kran.

6.5 Hendelsesinitiert ettersyn

Gjennomføring av hendelsesinitiert ettersyn baseres på vurderinger som gjøres i etterkant av hver hendelse. Eksempel på hendelser som bør trigge et ettersyn utenom det fastsatte regimet er:

 • Langvarig periode med høye bølger og / eller sterk strøm
 • Kort periode med ekstremvær
 • Mistanke om drabbing av ankerline – anlegg ute av posisjon
 • Kollisjon med brønnbåt eller andre større fartøyer
 • Varsel fra leverandør eller andre om feil eller mangler på enkeltkomponenter i fortøyning

Ettersynet skal gjennomføres av rutinert personell – om nødvendig med ROV eller dykker. Hendelsesinitiert ettersyn skal loggføres og alle avvik skal registreres og lukkes så snart det er praktisk gjennomførbart.

6.6 Funksjonsettersyn

Funksjonsettersyn skal gjennomføres ved mistanke om at en enkeltkomponent eller flere deler samlet ikke holder nødvendig kapasitet. Dette kan være aktuelt i følgende tilfeller:


 • Bunnforhold som ikke er optimale for valgt ankertype
 • Manglende eller feil dokumentasjon på bruddlast
 • Mistanke om feil eller mangler på enkeltkomponenter

Test kan gjennomføres ute på lokalitet eller på egnede testlokaler. Mørenot Aquaculture kontaktes i forkant for å sikre at riktige prosedyrer brukes ved gjennomføring av funksjonsettersyn.

6.7 Levetider og utskiftingsfrekvenser

På bakgrunn av erfaringsdata og usikkerhetsmomenter knyttet til korrosjonshastighet, UV påvirkning og slitasjegrad settes en generell levetid på 10 år for alle fortøyningskomponenter levert av Mørenot Aquaculture AS. Denne levetiden kan reduseres på bakgrunn av utmattingsanalyse eller på bakgrunn av risikovurdering utført av oppdrettsselskapet.

Dersom komponenter kontrolleres kan det fastsettes en sannsynlig restlevetid på komponenten. Ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS for å få gjennomført en vurdering på levetid.

Oversikt over levetider og utskiftingsfrekvenser for fortøyningskomponenter
KomponentAntatt levetid årKriterier for forlengelse av levetidKriterier for kassering
(et eller flere av punktene)
Tauverk danline kvalitet10 årUtvalgte liner testes i testbenk. Reduksjon i bruddlast sammenlignes med krav i analysen30 % reduksjon MBL.
Synlig slitasje.
Flexilink koblingsring10 årKoblingsring som har vært mest belastet i rammen testes i testbenk. 30 % reduksjon MBL.
Slitasje igjennom begge kappene slik at fiberet er synlig.
Flexilink ankerline rundslings10 årMest belastet ankerline rundslings testes i testbenk. 30 % reduksjon MBL.
Slitasje på duk slik at polyester fiber er synlig.
Flexilink hanefot rundslings10 årMest belastet hanefot rundslings testes i testbenk. 30 % reduksjon MBL.
Slitasje på duk slik at polyester fiber er synlig.
Kauser10 år.Måling av godstykkelse ved kontaktpunkter.Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter.
Kjetting galvanisert G60
Sjakkel galvanisert
Koblingsløkker galvanisert
10 år eller i henhold til utmattingsanalyseMåling av godstykkelse ved kontaktpunkter. Ny bruddlast regnes ut på bakgrunn av gjenstående areal og stålkvalitet.30 % reduksjon i MBL.
Skader eller rustgroper.
Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter.
Kjetting svart G40 (bunnkjetting)10 år eller i henhold til utmattingsanalyseMåling av godstykkelse ved kontaktpunkter. Ny bruddlast regnes ut på bakgrunn av gjenstående areal og stålkvalitet.30 % reduksjon i MBL.
Skader eller rustgroper.
Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter.
Koblingsplate stål10 år eller i henhold til utmattingsanalyseMåling av godstykkelse ved kontaktpunkter. Ny bruddlast regnes ut på bakgrunn av gjenstående areal og stålkvalitet.30 % reduksjon i MBL.
Skader eller rustgroper.
Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter.
Fortøyningssjakkel10 årMåling av godstykkelse ved kontaktpunkter. Ny bruddlast regnes ut på bakgrunn av gjenstående areal og stålkvalitet.30 % reduksjon i MBL.
Skader eller rustgroper.
Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter.
Fjellbolt10 årROV / Dykkerinspeksjon. Test av holdekraft opp mot dimensjonerende last. Måling av godstykkelse ved kontaktpunkt.
30 % reduksjon i MBL.
Skader eller rustgroper.
Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter.
Anker plog og patent10 årDersom anker står i sjø må det vurderes om dette skal tas opp ved ROV-inspeksjon. Hvis det blir vurdert som ikke nødvendig skal holdekraft testes til 70% av krav til dimensjonerende last.
Dersom anker skal tas opp skal ankeret visuelt inspiseres, godstykkelse ved innfestning måles og sveiser må inspiseres.
30 % reduksjon i MBL for innfestning.
Skader eller rustgroper.
Deformasjon.
10% reduksjon nominell godsdiameter ved innfestning.
Bøyer10 årVisuell kontroll av bøyekropp.
Kontroll av andre komponenter iht. egen beskrivelse. Byttes ut om nødvendig.
Skader som ikke kan repareres på bøyekropp.

7. Vedlegg 1 - Montering av bøyestropper på Flexilink rammefortøyning

Stropper fra Flexilink hovedstropp / koblingspunkt til bøyer leveres i 2 forskjellige utførelser.

 1. Standard bøyestropp rundslings 5-10 meter lengde.
 2. Acera 24mm 12 flettet HMPE tau med løfteøye. Kause i en ende.

Montering av bøyestropp standard rundslings:

 • Bøyestroppen har brun farge og leveres i ferdige lengder fra 5 til 10 meter.
 • Ved leveranse skal denne være dimensjonert for å tåle både løftbelastning og belastning i nedtrekk. Krav leses ut fra fortøyningsanalysen.
 • Monteres først i hovedstropp Flexilink ved snaring – på samme måte som de andre stroppene inn mot hovedstropp.
 • Andre enden av stroppen snares rundt sjakkelbøylen som festes i undersiden av bøyen.
 • Når stroppen er montert og rammen er lagt ut er det viktig at bøyen får vertikal belastning umiddelbart etter installasjon. Manglende belastning kan føre til skade på stroppen da det er fare for gnag mellom topp av stroppen og stålet i bøyen.
Rundslings.png
Rundslings snares rundt sjakkel i bunn av bøye.


Inspeksjon og vedlikehold av standard rundslings:

 • Følg vedlikeholdsrutinene som er beskrevet i brukerhåndboken.
 • Hvis bøyene i perioder ligger med lav belastning må bøyestropp inspiseres visuelt.

Kriterier for utskifting av standard rundslings:

 • Hvis det er slitasje på ytterkappen slik at den hvite fiberen er synlig må stroppen kasseres og skiftes ut med ny.

Montering av bøyestropp Acera 24mm

 • Bøyestroppen leveres med ferdig montert kause i en ende og spleist tauløkke i andre enden. Det er også spleist inn et løfteøre på midten av lengden for løfteoperasjoner.
 • Spleist øre i bunn av bøyestroppen snares rundt Flexilink hovedstropp på samme måte som de andre stroppene inn mot hovedstropp
 • Kausen monteres med sjakkel i bunn av bøye.

Montering av bøyestropp.png

Inspeksjon og vedlikehold Acera bøyestropp:

 • Følg vedlikeholdsrutinene som er beskrevet i brukerhåndboken.
 • Hvis bøyene i perioder ligger med lav belastning må bøyestropp inspiseres visuelt.

Kriterier for utskifting av Acera bøyestropp:

 • Ved synlig skade eller slitasje på tau eller kause må stroppen skiftes ut.

8. Vedlegg 2 - Periodisk ettersyn

Punktet i brukerhåndbokens kapittel 6.3 omhandlende periodisk ettersyn av produktet Flexilink utgår for Flexilink uten dobbelsikring. Dette punktet erstattes med følgende:

Periodisk ettersyn
Ettersynet kan utføres av internt personell som har sitt daglige virke på anlegget, eller av bedriftens interne eller innleide serviceteam. Ettersynet skal loggføres og avvik skal utbedres så snart det er praktisk mulig.

Hvis noen av delene som skal inspiseres er begrodd må delene rengjøres før inspeksjon.

Fortøyning     Hyppighet/frekvens Sjekkpunkt Kontrolleres spesielt for:Hjelpemiddel 
Ramme med Flexilink systemKontroll hver 6.mnd.Alle koblingsringer (hovedstropp) og alle koblinger som er festet inn på ringen. RammetauSlitasje eller skader på fiberstropp og tau. Blå farge på hovedstropp indikerer slitasje. Hvis kappene er slitt helt ned (hvit farge) må hovedstropp skiftes.Dykker, ROV eller kamera. Koblingspunkt kan også heises opp ved bruk av kran / vinsj.
Når det gjelder utmattingsanalyse og angivelse av levetid til koblingspunktet Flexilink er det for hver enkelt fortøyningsanalyse blitt gjort en vurdering i henhold til NS 9415:2009 sitt pkt. 11.6.3.
Så fremst ikke annet er beskrevet i fortøyningsanalysen er krav til spenningsnivå innfridd (opptil 170 MPa), og oppgitt levetid i sertifikater/brukerhåndbok for komponenten definerer dimensjonerende brukstid.