Vis innholdsfortegnelse

1. Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNeiSertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

2. Produktinformasjon

Dødfiskhåver levert av Mørenot Aquaculture AS er utviklet i samarbeid med oppdrettsselskaper og er produsert med tanke på enklest mulig håndtering og sikkerhet i bruk.

Det er et krav fra myndighetene at dødfisk skal tømmes hver dag fra notposen og dette stiller krav til at håven fungerer optimalt under alle forhold og at det ikke er fare for slitasje på notpose ved gjentatt bruk av dødfiskhåven.

2.1 Identifikasjon av produkt

Dødfiskhåv produsert av Mørenot gruppen vil i utgangspunktet ikke være merket uten at dette er spesifikt nevnt i bestillingen.

2.2 Produktbeskrivelse

Standard størrelse på dødfiskhåv er 1,5m diameter og dybde til notspiss 1m. Andre størrelser lages på forespørsel. Valgfri maskevidde og type notlin. Toppring lages i syrefast materiale for lengst mulig holdbarhet og for at overflaten ikke skal dekkes av rust som igjen kan føre til slitasje på notlin.

Innfestingspunkter for opphalingstau og loddtau er vist på bildet under.

Innfestingspunkt dødfiskhåv
Innfestingspunkt dødfiskhåv

2.3 Bestanddeler

Notlin:
Mørenot produserer høykvalitets notlin på egen fabrikk i Norge. Vi setter strenge krav til UV-beskyttelse i råstoffet, og samtidig er hele produksjonsprosessen fra filament til ferdig not produsert i henhold til kvalitetssikringssystemet ISO 9001:2008. Det innebærer at den høye kvaliteten kan dokumenteres, og at det er full sporbarhet til hver enkelt produksjon av notlin.

Tau:
Som standard brukes Danline 12-16mm

Ring:
Dobbel eller enkel syrefast ring 16-20mm

Bestanddeler
Bestanddeler

3. Forutsetninger og begrensninger i bruk av produktet

3.1 Kontroll før bruk

Ved mottak av dødfiskhåv må det kontrolleres at produktet er uskadet.

Kontroller produktet for hull eller revner før bruk, samt påse at det ikke er skarpe kanter i ringer som kan føre til oppriving av notpose. Oppdages det feil eller mangler, ta kontakt med Mørenot Aquaculture for vurdering og reparasjon.

3.2 Begrensninger ved bruk av produktet

Dødfiskhåven må ikke utsettes for belastninger som fører til at stålringen blir deformert.

4. Transport og lagring

4.1 Transport og lagring

Håndtering ved lasting og lossing:
Dødfiskhåv kan håndteres for hånd. Ingen løfteutstyr er påkrevd ved lasting / lossing.

Lagring:
Selv om materialene er stabilisert mot Ultrafiolett lys (UV-lys), må ikke dødfiskhåven lagres i direkte sollys over lengre tid.
Materialer kan være ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.

5. Montering og bruk

5.1 Monteringsanvisning

Når dødfiskhåv skal montres er det viktig å ta hensyn til vær og strømforhold på den aktuelle lokaliteten.

Notpose må være satt ut i merd klargjort for montering av håv. For utvendig lodd eller utvendig runddrag tres et tau fra topp av not – innvendig gjennom senterring i bunn av not og utvendig til topp av not. For innvendig runddrag tres tauet fra topp av not – innvendig gjennom stående ring i senter av not og innvendig opp til topp av not.

Notpose klargjort for montering av dødfiskhåv
Notpose klargjort for montering av dødfiskhåv

Dødfiskhåven kan monteres og brukes på 3 forskjellige måter. Utvendig lodd (1), utvendig runddrag (2) og innvendig runddrag (3).

Alle monteringsmetoder må være godkjent av notleverandør og alle deler i notposen som er tilknyttet bruk av dødfiskhov må være montert av eller montering må være godkjent av notleverandør.

1. Håven monteres ved å feste et lodd til loddtauet på utsiden og slippe dette forsiktig ned langs notsiden. Når loddet har strammet opp tauet må dette dras opp til det treffer bunn av notposen. Trekk videre opp slik at senter bunn løftes opp for å få rett plassering av loddtau. Deretter festes loddtauet til bunn av dødfiskhåven, et nytt tau settes inn som opphalingstau – og håven slippes ned til den ligger på plass i senter bunn av notposen. Dødfiskhåven er klar til bruk.

Dødfiskhåv med utvendig lodd
Dødfiskhåv med utvendig lodd

2. Håven monteres uten lodd hvis det f.eks. er begrenset dybde under notposen. Da må tauet monteres slik at det er gjennomgående (gjennom bunn) og festes oppe på merden. Håven kan da dras ned til senter bunn og dras opp igjen med samme tau (se bildet under)

Dødfiskhåv med utvendig runddrag
Dødfiskhåv med utvendig runddrag

3. Hoven monteres uten lodd og opphalstauet trekkes gjennom en stående ring montert i senter bunn av notposen.

Dødfiskhov med innvendig runddrag
Dødfiskhov med innvendig runddrag

5.2 Kvalifikasjonskrav til montør

Montering og bruk av dødfiskhåv kan foretas av personell som har sitt daglige virke på oppdrettsanlegget.

5.3 Bruk

Det er viktig å trekke dødfiskhåven opp med en jevn bevegelse. Bruk helst vinsj eller nokke for å unngå rykk og napp bevegelser eller stopp som kan føre til at dødfisk flyter ut av håven på vei opp.
Når håven er kommet opp til overflaten settes den fast med opphalingstauet på rekkverk før dødfiskhåven tømmes.

Dødfiskhåv i bruk
Dødfiskhåv i bruk
Klar for tømming av dødfisk
Klar for tømming av dødfisk

Det er viktig at håven og loddtauet er innstilt slik at loddet løfter opp senter bunn når håven er helt oppe og klar til tømming. Dette for å sikre at eventuelle dødfisk som ikke er blitt med i håven legger seg på siden av senter bunn og ikke midt på senter bunn. Hvis det legger seg dødfisk midt på senter bunn vil disse komme under håven når den kommer ned igjen og håven vil da ha dårligere funksjon.

5.4 Grensesnitt mot andre håvedkomponenter

Dødfiskhåven er ikke en integrert del av notposen og det er derfor viktig at brukermanualen til notposen leses grundig i forkant av montering.

Notposen skal være forsterket med dobbel not i området rundt senter bunn. Dette skal utgjøre et areal på minimum 5x5 meter.

Loddet som skal festes under dødfiskhåv må være helt fritt for skarpe kanter eller rue overflater. Loddet må være dekket av plast eller annet materiale som ikke skader notlinet ved dødfiskopptak.

Ved uklarheter; ta kontakt med Mørenot Aquaculture AS for råd og veiledning.

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Ettersyn og inspeksjoner før og etter bruk.

Det anbefales å kontrollere håven visuelt når den er trukket opp og tømt for dødfisk. Se spesielt etter skader på den syrefaste ringen eller andre metalldeler som kan skade notposen.

Hvis det oppleves unormalt tungt å trekke opp håven må opptrekket avsluttes umiddelbart. Dette kan tyde på at notposen henger fast i håven – noe som kan skade notposen og føre til rømming av fisk.

Området rundt senter bunn bør kontrolleres grundig for gnag og slitasje ved dykkerinspeksjoner av notpose.

Ved funn av feil eller mangler, kontakt ditt lokale notverksted for reparasjon.

6.2 Rengjøring på land

Dødfikshåven skal desinfiseres før den settes på lager eller flyttes til ny lokalitet. Rengjøring kan gjøres med høytrykksspyler eller ved tørking.

6.3 Kassering

Kasserte dødfiskhåver kan leveres inn til din lokale Mørenot servicestasjon – så sørger vi for leveranse til nærmeste miljøstasjon.