FORSKNING OG UTVIKLING

Gjennom nært samarbeid med våre kunder og forskningsmiljøer driver Mørenot Aquaculture ­kontinuerlig produktutvikling som skaper innovative løsninger. Rømningssikkerhet og gode vilkår for fisken er viktig for våre kunder og for oss.

 

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle nye produkter og tjenester som gjør anleggene mer egnet til å møte stadig tøffere utfordringer. Dette med tanke på miljø, myndighetskrav og havbruksselskapene sin målsetning om å produsere den beste fisken til lavest mulig kostnad. Med serviceanlegg i flere land henter vi erfaring og lærdom fra alle marked.