Suksess i Skottland

Riktig utstyr har vært avgjørende for produksjonssuksessen på eksponert lokalitet ved Marine Harvest i Skottland.
Produksjonsleder Sean Anderson trekker frem Flexilink som ett av suksesskriteriene.