MØRENOT KJØPER INJECTOR

Mørenot Holding AS kjøper alle aktiviteter som retter seg mot utvikling, produksjon og salg av tråldører fra selskapet Injector Door Ltd.


Injector Door Ltd er en veletablert produsent av tråldører, og har siden gjennombruddet med Injector Shark i 1997, opparbeidet seg et svært godt renommé.  Det er utviklet et bredt spekter av tråldører som tilfredsstiller trålflåten over hele kloden. Injector har gjennom innovasjon forbedret effektiviteten til tråldørene og derigjennom forbedret fangstresultatene og redusert drivstoff-forbruket til trålflåten over hele verden.

- Injector og Mørenot har hatt et langvarig og godt samarbeid, og vi er sikre på at Mørenot vil ta dette videre, uttaler Lars Larsen, administrerende direktør i Injector Door Ltd. - Vi er meget tilfreds med at vi fikk til en avtale med selskapet som har vært en stor kunde og samarbeidspartner i oppbyggingen av Injector Door, fortsetter Larsen.

- Mørenot Fishery er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Injector, og vi ser frem til å videreføre det gode arbeidet som har vært gjort innenfor produktutvikling, produksjon og salg av tråldører, sier Ole-Kristian Flaaen administrerende direktør i Mørenot Fishery AS
- Det er også avgjørende for oss at de sentrale aktørene i selskapet ønsker å bli med på den videre utviklingen av denne nye delen av vår virksomhet.

- Tråldører er en sentral brikke i et trålbruk og dette oppkjøpet forsterker vår posisjon i markedet både nasjonalt og internasjonalt, samt at det styrker vår satsing som komplett leverandør av utstyr til fiskeflåten, uttaler Knut Berge, konsernsjef i Mørenot-gruppen.

Mørenot-gruppen er Norges ledende produsent av fiskeredskaper. I tillegg leverer konsernets selskaper et bredt spekter av utstyr til havbruksnæringen, og er også leverandør av utstyr til den globale marine seismiske industrien. I over 60 år har vi forsynt våre kunder med kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Mørenot er et moderne helintegrert industrikonsern, som har hånd om hele produksjonsprosessen fra råstoff til sluttprodukt. Hele vareflyten blir nøye overvåket av vårt kvalitetssikringssystem, som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO-9001:2008.

For mer informasjon kontakt:


Knut Berge, CEO Mørenot-gruppen

Mobil: +47 901 69 516


E-post:
knut.berge@morenot.no

http://www.injectordoor.eu                               www.morenot.no