Mørenot Dyrkorn - en moderne bedrift i Båtsfjord

At ett av de største distribusjonslagrene for utstyr til fiskerinæringen i Norge, Mørenot Dyrkorn, er nettopp i Båtsfjord, er ikke tilfeldig.