Mørenot Aquaculture inngår samarbeid med NorseAqua

Kompetanse, innsikt og utvikling av spesialprodukter gir økt fiskevelferd og øker sannsynligheten for kontroll på lusenivået. Mørenot Aquaculture og NorseAqua har inngått samarbeid for å sikre optimale forhold for rensefisken. Samarbeidet gjelder primært mottaksstasjoner med integrert tare og som skal sikre skånsomt mottak av rensefisk.


– Vi ønsker kontinuerlig å jobbe med de beste for å lykkes med våre satsninger. I NorseAqua har vi spesialister innen fagfeltet leppefisk, i tillegg har en offensiv holdning og lokal forankring vært utslagsgivende for at vi har inngått samarbeid med gründeren fra Bindal, sier Salgsog Markedssjef i Mørenot Aquaculture, Vibeke Hanssen.

Mørenot Aquaculture er en totalleverandør til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt.

– Vi utviderproduktporteføljen vår i takt med næringens behov, og da er det særdeles viktig at vi har riktig kompetanseog innsikt til å skape løsninger som dekker et reelt behov, både i samarbeid med næringen, men også gjennom komplementære aktører som Norse Aqua, sier Hanssen.

NorseAqua utvikler enkle og robuste produkter for å lykkes med rensefisken.

– Vi har ingen målsetning om å konkurrere med de store på produkter som allerede har godt fotfeste på markedet. Mørenot Aquaculture har allerede utviklet mottaksstasjoner for rensefisk i samarbeid med oppdrettsnæringen, og vi så en mulighet for å bidra i produktutvikling på eksisterende produkt med tareløsninger fra NorseAqua, sier daglig leder i Norse Aqua, Lars BergHansen.

– Vi har i felleskap laget et optimalt produkt, og som lett kan skreddersys avhengig av type rensefisk, værforhold etc. Utover dette skal vi fortsette med å bestrebe oss på å være fremst med utstyr som øker effekten av rensefisken i kampen mot lus, avslutter den unge gründeren fra Bindal.

Mørenot Aquaculture og NorseAqua vil være tilstede på Rensefiskseminaret i Oslo 8.9. februar i regi av

FHF.
Kontaktinformasjon:

Mørenot Aquaculture AS                         Norse Aqua AS

Salgsog Markedssjef                             Daglig leder
Vibeke Hanssen                                         Lars Berg
Hansen

+47 957 31 345                                         +47 913 88 329