KONSERNANSVARLIG SNURPENOT

Mørenot Fishery AS har ansatt Lars Tor Silnes som ny konsernansvarlig for snurpenot.


Lars Tor Silnes - innenfor fiskeri og privat er han mere kjent som Lasse - har startet i stillingen som ny konsernansvarlig for snurpenot.

Lasse vil overta jobben for Per Ringstad, som ønsker å trappe noe ned fra høsten av, og vil få hovedansvar for snurpenot og videreføre satsingen innenfor segmentet. Per vil fortsatt være med, men vil ha hovedansvar for produksjonsplanlegging og innkjøp.
Lasse har en sterk faglig bakgrunn fra produksjon og salg av snurpenøter i nærmere 30 år, og vi er svært glad for at han ville være med og videreføre kompetansen og tryggheten, som vi har bygget opp over mange år.

Kontorsted vil være Søvik og kontaktinformasjon er: 

E-post: lars.tor.silnes@morenot.no      
Mobil: +47 909 72 797