Selskaper

Mørenot er delt i tre divisjoner, og alle selskap i gruppen ligger i en av disse divisjonene.


MØRENOT FISHERY er en ledende internasjonal leverandør innenfor segmentene not og trål, av svivelliner og
krok til hav-, kyst- og dypvannsfiske, samt hovedleverandør av alle typer redskap til kystfiske i Norge.

MØRENOT AQUACULTURE produserer notlin, oppdrettsnøter og fortøyning til havbruksnæringen, og har serviceanlegg i inn- og utland.

MØRENOT OFFSHORE er vel etablert som leverandør av utstyr til den globale marine seismiske industrien.