Ledelsen

Ledergruppen i Mørenot-konsernet består av Konsernsjef, Finansdirektør og lederne i
de tre divisjonene.


Knut Berge
Konsernsjef/CEO
E-post: knut.berge@morenot.no
 
Nils Arve Engeseth
Finansdirektør/CFO
E-post: nils.arve.engeseth@morenot.no
 
Ole-Kristian Flaaen
Adm.direktør/CEO Mørenot Fishery AS
E-Mail: ole.kristian.flaaen@morenot.no
Mobil: +47 970 60 039
 
Bente Lund Jacobsen
Adm.direktør/CEO Mørenot Aquaculture AS
E-post: bente.lund.jacobsen@morenot.no
Mobil: +47 971 08 288
 
Stig Hurlen
Adm.direktør /CEO Mørenot Offshore AS
E-post: stig.hurlen@morenot.no
Mobil: +47 905 35 955