FoU

Mørenot har alltid drevet med produktutvikling i nært samarbeid med dem som bruker produktene våre. Nærheten til kundene er av den aller største betydning, og har bidratt sterkt til at Mørenot verdsettes for kundedialog og innovasjon, produktkvalitet og brukeregenskaper, leveringspålitelighet og høy servicegrad.

 
 • Ny database forenkler sertifiseringen

  Alle norske oppdrettsanlegg tilfredsstille kravene i NYTEK-forskriften og få utstedt anleggssertifi...

  Les mer
   
 • Jernvarefri fortøyningsramme

  Mørenot Aquaculture har etter tre års forskning og testing lansert et nytt patentsøkt system for je...

  Les mer