Service

Vasking, testing, reparasjon og impregnering – på et sted nær deg


Vårt servicenettverk dekker behovene for servicetjenester og er plassert med tanke på enkel håndtering og nærhet til brukerne. Alle nøter som kommer til våre servicestasjoner testes og utstyres med servicerapport. Vår internettbaserte notlogg dokumenterer notas tilstand gjennom hele livsløpet.
 
Servicestasjonene har miljøfokus og er utstyrt med utslippshindrende renseteknologi.

Kontakt

Mørenot Aquaculture AS, Søvikneset 91 6280 SØVIK Tel: 70 20 95 00 Fax: 70 20 95 10 aquaculture@morenot.no

  Les mer