NetKem impregnering - best mot begroing, best for miljøet

Basert på lang erfaring og testing har Mørenot Aquaculture valgt NetKem som samarbeidspartner.


Netwax vannbasert notimpregnering er et miljøvennlig alternativ i bekjempelsen av begroing på oppdrettsnøter.
 
Netwax NI 3
Standard impregnering m/kobber
Den mest brukte i Norge over tid
               
Netwax NI 4
En kraftigere utgave av NI 3
 
Netwax Gold
Spesialtilpasset kobberinnhold. Vår beste impregnering til nå. Meget effektiv mot skjell.
 
Netwax  T4 Antibite
Spesialprodukt som reduserer biting fra fisk.
 
Netrex AF
Som NI 3 med godkjenning i Canada
 
Netpolish NP Super
For økologisk oppdrett. Beskytter noten og forlenger levetiden
 
NetKems produkter og impregneringsprogram sikrer at impregneringen varer lenge under alle forhold. Dette bidrar positivt til driftsøkonomien i anlegget.
 
 
MøreNot - kvalitet i alle ledd