Flexilink®

Flexilink® er et resultat av flere års forskning og utvikling i samarbeid med Sintef og norske havbruksselskaper. Flexilink® fortøyningsramme i fiber tilfredstiller alle kravene i NS 9415 og kan tilpasses alle typer lokaliteter og forhold.


Fordeler med Flexilink®

  • Reduserer antall komponenter i fortøyningen 
  • Reduserer mekanisk slitasje 
  • Reduserer antall inspeksjoner av rammeverket 
  • Gir lavere innkjøps- og levetidskostnad Ingen koblingsplater, sjakler, kauser eller stålringer 
  • Kun fleksible fiberprodukter kombinert med synketau
  • Prefabrikkert ramme gjør installasjonen betydelig enklere og raskere 
  • Få enkeltdeler gir større sikkerhet og lengre intervall mellom hver inspeksjon 
  • Lengre inspeksjonsintervall gir betydelig lavere levetidskostnad 

 

 

Ønsker du mer informasjon om Flexilink ta kontakt med en av våre selgere:

Kenneth Brandal, salgsdirektør 901 96 840
Lars Jan Thorsen, salgsleder midt og sør, 413 12 150
Tor Andre Kandal, salgsleder midt- og sør, 413 07 210
Stig Reite, salgsleder nord, 970 21 032